MT Metsä

Metsäalan on jatkossa houkuteltava opiskelijoita kaupunkilaisnuorista, joilla ei ole kosketuspintaa alaan

Romanttinen kuva luonnossa työskentelystä johtaa harhaan.
Metsäalalle tarvitaan puunhankinnasta, taloudesta, luonnonhoidosta, viestinnästä ja markkinoinnista kiinnostuneita opiskelijoita.