MT Metsä

Valtionyhtiö Sveaskog vähentää hakkuita metsissään – ”Tietoinen panostus arvoa luovaan metsätalouteen”

Päätös merkitsee noin miljoonan kuutiometrin alenemaa viime vuosien keskimääräiseen päätehakkuutasoon.
Tilaajalle
Sveaskog haluaa tilapäisesti ikäännyttää metsiään.