MT Metsä

Metsiemme katoava aarre? Mustikka ei olekaan taantumassa vaan on päinvastoin runsastunut

Luonnonvarakeskus jatkaa metsä- ja suokasvillisuuden inventointia kesällä Keski- ja Pohjois-Suomessa.
Mustikan peittävyys on pienin metsänuudistamisen jälkeen taimikoissa. Etenkin maavarsia katkova maanmuokkaus heikentää varvikoita.