MT Metsä

Kiteen Päätyeenlahden kunnostus onnistui – umpeenkasvaneen luhdan ruoppaaminen sai kosteikkolinnut palaamaan

Kiteen 314 hehtaarin kokoinen Päätyeenlahti on Pohjois-Karjalan tärkeimpiä lintuvesiä ja myös kansainvälisesti arvokas. Viime syksynä tehdyn kunnostuksen vaikutus näkyi jo keväällä kohonneina lintumäärinä.
Tilaajalle
Päätyeenlahden perukka kunnostettiin mosaiikkimaiseksi muuttamalla veden virtausta patoamalla lahdelle tuleva oja sekä ruoppaamalla umpeenkasvanutta ja soistunutta luhta-aluetta.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.