Suomalaismepit: vanhojen metsien määritelmää pitää selkeyttää EU:ssa – "Metsien luonnontilaisuudelle kuin ­vanhuudellekin on monta eri kriteeriä" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Suomalaismepit: vanhojen metsien määritelmää pitää selkeyttää EU:ssa – "Metsien luonnontilaisuudelle kuin ­vanhuudellekin on monta eri kriteeriä"

Euroopan komissio julkaisee keskiviikkona tiedonantonsa luonnon monimuotoisuudesta. Suomella se näkyy ennen kaikkea metsissä.
Hanne Manelius

Maaseudun Tulevaisuus kysyi suomalaisilta europarlamentaarikoilta, pitäisikö EU:n suojella vanhoja metsiä, kuten Euroopan komissio toivoo.

Suomalaisten meppien vastauksista kävi ilmi, että suojelulle on vaikea rakentaa eurooppalaisia määritelmiä. Siksi mepit pitäisivät metsiin liittyvät suojeluasiat jäsenmaissa.

Mepeistä 13 vastasi kyselyyn. Vastaamatta jätti Silvia Modig (vas.).

Tulisiko EU:n suojella vanhat ja luonnontilaiset metsät?

Henna Virkkunen (kok.)

"On tärkeää pitää kiinni jäsenmaiden omasta päätösvallasta. EU-tasolla asia nähdään usein liian mustavalkoisena, kun taas meillä Suomessa on sekä lakisääteisiä suojelualueiden metsiä että talousmetsien moni­muotoisuuden suojelukohteita. Molempia tarvitaan."

Sirpa Pietikäinen (kok.)

"Kun puhutaan moni­muotoisuuden lisäämisestä, vanhat metsät ovat ensimmäinen asia. Periaatteena ­suojelu on kannatettavaa, mutta vanhojen metsien määritteleminen ei ole helppoa. On hyvä muistaa, että komissio ei puutu metsänkäyttöön, vaan tämä on jäsenmaiden päätös."

Petri Sarvamaa (kok.)

"Tarvitaan realismia, jossa jäsenmaiden ja sidosryhmien kannat on otettu huomioon. Jotta järkeviin kantoihin päästäisiin, tulisi EU-tasolla ihan ensimmäiseksi sopia yhteiset pelisäännöt esimerkiksi vanhojen metsien määrittelystä."

Alviina Alametsä (vihr.)

"Vanhat luonnontilaiset ­metsät ovat bio­diversiteetin kannalta erityisen tärkeitä. Näitä metsiä on varsinkin Etelä- ja Keski- Euroopassa jo valmiiksi vain pieninä laikkuina. Niitä tulisi suojella paremmin."

Heidi Hautala (vihr.)

"Kyllä, sekä Suomen että EU:n. Vanhoja ja luonnontilaisia metsiä on Euroopassa häviävän vähän. Euroopan laajuisesti yhtenäisten metsäalueiden kato kaventaa ­huolestuttavasti lajien elinalueita ja geenipoolia."

Ville Niinistö (vihr.)

"Tavoitteena on oltava­ ­ luonnontilaisten ja vanhojen metsien suojelun merkittävä lisääminen. Toimet suojelun toteuttamiseksi ovat kansallisia, EU asettaa vain suuntaa. Vanhat metsät ovat ihmisille arvokkaita virkistyskohteita, ja talouskäyttö on niissä jo nyt rajattua."

Miapetra Kumpula-Natri (sd.)

"EU:n erittäin vanhoja ja luonnontilaisia metsiä, joita vielä on, kannattaa hakea suojelun piiriin. Suojelun asteita on monta, niitä kannattaa jäsenmaittain arvioida metsien suojelu­päätöksiä tehtäessä. Käsitteistä on toki sovittava."

Eero Heinäluoma (sd.)

"En pidä tarpeellisena EU-tasolla määritellä, mikä metsä missäkin jäsenmaassa suojellaan. Biodiversiteetti­strategian pitää olla yleisellä tasolla viitekehys ja tiennäyttäjä, mutta konkreettiset suojeluasiat tulee ratkaista jäsenmaissa."

Laura Huhtasaari (ps.)

"Luonnontilaisia ja vanhoja metsiä on syytä suojella, koska tämä tukee metsien biodiversiteetin säilymistä. Elinkeinopoliittiset näkö­kohdat tulisi kuitenkin ottaa ­huomioon. Suojelupäätökset tulee tehdä kansallisesti."

Teuvo Hakkarainen (ps.)

"EU voisi kehottaa metsänsä hävittäneitä valtioita uudistamaan metsänsä. Suojelu­intoilijoilla ei ole mitään järkeä eikä mitta­kaavaa vaatimuksissaan. Yli-ikäiset metsät ovat tautien lähde, ja niitä tulisi voida uudistaa tuottokyvyn ja ­terveyden varmistamiseksi."

Elsi Katainen (kesk.)

"Luonnontilaisia ja vanhoja metsiä pitää suojella, koska monimuotoisuus niissä on omaa luokkaansa. Vanhojen metsien määritelmien ero pitää kuitenkin selkeyttää ja määritellä EU:ssa selkeästi, erilaiset lähtökohdat huomioiden."

Mauri Pekkarinen (kesk.)

"Metsien luonnon­tilaisuudelle kuin ­vanhuudellekin on monta eri kriteeriä – kuka määrittelisi ne ”yleiseurooppalaisesti”? Suojeleminen olisi osin myös ilmastotavoitteiden vastaista verrattuna paremmin hiiltä sitoviin kasvaviin metsiin ja metsien luonnolliseen kiertoon."

Nils Torvalds (r.)

"Suojelupäätökset tulisi ennen kaikkea tehdä kansallisesti. Varmistaaksemme metsien monimuotoisuuden ja paremman kestävyyden meidän tulisi investoida kestävään metsänhoitoon. Vanhat metsät ovat alttiimpia erilaisille häiriöille."

Lue myös:

Suomalaiset mepit pitäisivät suojeluasiat jäsenmaissa EU-määräysten sijaan – unionin kaavailema metsien suojelupinta-alojen kasvattaminen jakaa silti mielipiteitä

Lue lisää

Metsillä on EU-lainsäädännössä monta halukasta ottajaa – siksi kokonaiskuva niistä hämärtyy

Alkuperäisroduistamme tarvitaan lisää tutkimusta

Atlantin sademetsää ennallistetaan Itä-Brasiliassa enemmän kuin hävitetään – 30 vuoden tulokset alkavat nyt näkyä, mutta kunnollinen palautuminen kestää toistasataa vuotta

EU:n tavoitteet monimuotoisuudesta saavat sekä huutia että kiitosta: "Esitys turvemaiden suojelemiseksi on Suomen näkökulmasta hankala"