Jutta Urpilainen kertaa metsäoppeja komission käytävillä, vaikka harva niitä ymmärtää – "Tarvitaan aktiivisuutta, jotta suhde metsään pystytään tuomaan esiin" - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Metsä

Jutta Urpilainen kertaa metsäoppeja komission käytävillä, vaikka harva niitä ymmärtää – "Tarvitaan aktiivisuutta, jotta suhde metsään pystytään tuomaan esiin"

Urpilaisen monille komissaarikollegoille metsät tarkoittavat puistoja. Siksi ymmärrys suomalaisesta metsätaloudesta on usein hataraa.
Juha ROININEN
Ensi vuonna julkaistava EU:n metsästrategia on Suomelle tärkeä, Jutta Urpilainen sanoo.

Puoli vuotta Brysselissä on näyttänyt EU-komissaari Jutta Urpilaiselle sen, kuinka eri tavalla jäsenmaat suhtautuvat metsiin.

"Tulen Pohjanmaalta metsätalousalueelta ja oma suhteeni metsään on hyvin läheinen. Mutta kun puhuu kollegojen kanssa, monelle heistä metsät ovat kuin puistoja. Kysymys on, miten metsäiset maat saavat itsensä kuuluviin", Urpilainen viittaa EU:n metsäkeskusteluun.

Komissio julkaisi toukokuussa biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on suojella kolmasosa Euroopan maapinta-alasta 2030 mennessä. Metsäsektorin pelkona on, että metsiin liittyvä päätösvalta siirtyy kansallisista käsistä entistä enemmän Brysseliin EU:n valmistellessa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.

Monimuotoisuutta tukeva ohjelma on Urpilaisen mukaan tärkeä eikä pidä sisällään suuria uhkakuvia metsäisille jäsenvaltioille.

"Biodiversiteettistrategiaan on helppo yhtyä: vuoteen 2030 mennessä luonnon monimuotoisuus olisi elpymään päin. Tämä on tärkeä poliittinen linjaus kääntämään suuntaa."

Kun metsiin liittyviä päätöksiä tehdään, Urpilaisen mielestä jäsenmaiden liikkumatila pitää ottaa huomioon. "Ei voida ajatella, että jäsenmaat laitetaan samalla viivalle, vaan tulee huomioida toimet, joita jäsenmaissa on jo tehty."

Urpilainen toivoo Suomelta aktiivista roolia. Tietoisuutta pitää lisätä, jotta ääni saadaan yhteisissä pöydissä kuuluviin.

"Toivoisin, että biodiversiteettistrategia antaisi meille mahdollisuuden tuoda hyviä esimerkkejä yhteiseen käyttöön. Itsestään se ei tule tapahtumaan, vaan tarvitaan suurta aktiivisuutta, jotta metsäosaaminen, elinkeinorakenne ja suhde metsään pystytään tuomaan esiin."

Suomi on metsien hoidossa edelläkävijä. Tätä viestiä Urpilainen sanoo kertaavansa komission käytävillä, vaikkei se hänen päivittäiseen työhönsä kuulukaan.

"Suomesta tulevana komissaarina metsät ja metsäasiat ovat minulle läheisiä ja luontaisia johtuen omasta taustastani."

"On hyvä asia, että komissio on sitoutunut tekemään erillisen metsästrategian. Se antaa mahdollisuuden pohtia metsien käyttöä eri näkökulmista. Se on hyvin tärkeää Suomen kaltaiselle jäsenmaalle."

Lue lisää

"Suunta on oikea, mutta paljon on vielä auki" – ministeri Leppä toivoo pikaista sopua maatalouden EU-rahoituksesta Saksan puheenjohtajuuskaudella

Urpilaiselta tärkeä muistutus

Jutta Urpilainen kannustaa elintarvikeyrityksiä investoimaan – ruokaturvan heikentymisestä kärsivästä Afrikasta löytyy kysyntää suomalaiselle osaamiselle

Helmi-ohjelman hallituskauden tavoitteet asetettiin: Soidensuojelun ja ennallistamisen lisäksi kunnostetaan kosteikkoja, metsäisiä elinympäristöjä ja rantaluontokohteita