Metsä

Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita yksittäisten purojen sijaan

Puron lisäksi kunnostus ulottuu ympäröiviin metsiin ja soihin.
Markku Vuorikari
Puron valuma-alueen kunnostus hyödyttää sekä kala- että riistalajeja.

Vesistöjen ja kalavesien kunnostuksessa alkaa uusi aika, kun Metsähallitus alkaa kunnostaa yksittäisten purojen sijaan kokonaisia valuma-alueita. Uudella mallilla puron lisäksi saadaan kuntoon sitä ympäröivät metsät ja suot.

Valuma-alueprojektissa ennallistetaan pilottina kahdeksan pienvesistöä. Itse puron lisäksi kunnostetaan koko valuma-alue. Käytännössä projektin asiantuntijat tukkivat tarvittaessa pienvesistöön laskevat metsäojat ja perustavat pintavalutuskenttiä ja riistakosteikkoja.

Myös pienvesistöä ympäröivät suot ennallistetaan.

”Luomme valtion alueille mallin, jota voivat hyödyntää myös muut maanomistajat”, projektipäällikkö Sihveri Ervasti sanoo.

Metsähallituksessa tämä tarkoittaa kaikkien vastuualueiden yhteispeliä. Operaatiota vetää Eräpalvelut, mutta apuna on myös muun muassa Metsätalous Oy:n ja Luontopalvelujen asiantuntemus.

Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät kalalajit, joiden lisääntymisalueet tulevat kuntoon ja vaellusesteet poistuvat. Monen riistalajin, kuten metsäkanalintujen ja hanhien, soidinalueet ja pienpoikasalueet palautuvat ennalleen.

Valuma-alueprojektin tuloksena saadaan paitsi malli myös kahdeksan kunnostettua valuma-aluetta: kaksi Lappiin, kaksi Kainuuseen, kaksi Pohjois-Karjalaan ja kaksi Keski-Suomeen.

Valuma-alueprojektia rahoittaa Metsähallituksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö.

Katso uusin video
Lue lisää

Digitalisaatiosta apua valuma-alueiden määritykseen

Helmi-ohjelman hallituskauden tavoitteet asetettiin: Soidensuojelun ja ennallistamisen lisäksi kunnostetaan kosteikkoja, metsäisiä elinympäristöjä ja rantaluontokohteita

Onko soita liian vähän?

Soiden ennallistamisen vaikutus