Metsä

Koronan aiheuttama poikkeustilanne nosti Metsä Groupin pehmopaperien ja elintarvikekartonkien kysyntää – tulos laski silti selvästi

Metsä Group arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenevän heinä–syyskuussa vuoden toisesta neljänneksestä
Pekka Fali
Metsä Group jatkaa Kemin biotuotetehtaan suunnittelua pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan suunnitellussa aikataulussa. Aluehallintovirastolta odotetaan ympäristölupapäätöstä syksyn kuluessa. Arkistokuva on Kemin tehdasalueelta.

Metsä Groupin huhti–kesäkuun liikevaihto laski viime vuoden vastaavasta jaksosta 12,5 prosenttia 1,2 miljardiin euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos kutistui 128,4 miljoonasta eurosta 96,1 miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti heikkeni 9,4 prosentista 8,0 prosenttiin.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä toteaa osavuosikatsauksessa, että toisella vuosineljänneksellä koronapandemia vaikutti yhtiön tuotteiden kysyntään hyvin erilaisin tavoin.

Poikkeustilanteen vuoksi kysyntä oli normaalia parempi Metsä Tissuen pehmopapereissa, joita myydään kuluttajamarkkinoille.

Metsä Boardin kartonkien kysyntä kasvoi, kun elintarvikkeita pakattiin korona-aikana aiempaa enemmän.

Metsä Fibren sellukauppaa vahvisti pehmopapereiden maailmanlaajuinen kysynnän kasvu, mutta vastakkaiseen suuntaan vaikutti painopapereiden tuotannon aleneminen.

Selluliiketoiminnan tilanne toisella vuosineljänneksellä verrattuna ensimmäiseen säilyi Hämälän mukaan ennallaan ja hintataso matalana.

Metsä Group arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenevän heinä–syyskuussa vuoden toisesta neljänneksestä.

Metsä Woodin viilupuutuotteiden (lvl) kysyntänäkymä on yhtiön mukaan epävakaa uusien rakennusaloitusten vähentyessä.

Havuvanerin päämarkkinoiden kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Koivuvanerin kysyntä on normaalia alhaisempaa ja kilpailutilanne kireä Euroopan päämarkkinoilla koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta huolimatta.

Pandemia aiheuttaa epävarmuutta kaikilla Metsä Woodin puutuotteiden päämarkkinoilla.

Sellumarkkinaan vaikuttavat laajalti loppuvuoteen siirtyneet kunnossapitoseisokit ja muut julkistetut tuotannonrajoitukset.

Sahatavaran kysynnän odotetaan parantuvan kausiluonteisesti kesän ja syksyn aikana.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden kolmannella neljänneksellä laskevan hieman tämän vuoden toisesta neljänneksestä. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Pehmopaperien kysynnän odotetaan kasvavan, jos koronapandemian vuoksi asetettujen rajoitusten purkua kyetään jatkamaan. Tiivispapereiden kysynnän odotetaan jatkavan lievää kasvuaan.

Kehityshankkeitaan Metsä Group jatkaa Hämälän mukaan suunnitelluissa aikatauluissa.

Rauman suursahan rakennustyöt jatkuvat.

Kemin biotuotetehtaan ympäristölupa on aluehallintoviraston käsittelyssä, ja lupapäätöstä odotetaan syksyn aikana. Tehdashankkeen suunnittelua jatketaan yhdessä laitevalmistajien kanssa.

Katso uusin video
Lue lisää

Metsä Group uusii wc- ja talouspaperia valmistavan koneen Mäntässä – paperista tulee entistä pehmeämpää ja lujempaa vähemmällä energialla

Sellu ja sahatavara kohti parempaa – metsäteollisuuden ensi vuoden näkymät varovaisen lupaavia

Metsä Fibre sai ympäristöluvan Kemin biotuotetehtaalle aluehallintovirastolta – toiminnan saa aloittaa jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista

Metsä Board myy Husumin sellutehtaasta 30 prosenttia ruotsalaisten metsänomistajien Norra Skogille – "Järjestelyn toteutuessa Metsä Board on käytännössä nettovelaton"