Metsä

Ailan metsätuhot jäivät alle 20 miljoonaan euroon

Myrsky kaatoi metsiä pääasiassa Pohjanlahden rannikkoalueelta.
Juha Sinisalo
Viime viikon Aila-myrsky ei johtanut suurialaisiin metsätuhoihin. Yksittäisiä puita ja pieniä puuryhmiä sen sijaan kaatui runsaasti etenkin Pohjanlahden rannikolla.

Viime viikon Aila-myrskyssä vältyttiin suurialaisilta metsätuhoilta. Myrsky kaatoi pääasiassa yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä aukeiden alueiden eteläreunoilta, kertoo metsäkeskus.

Isoimmat ja yhtenäisimmät tuhoalueet olivat Vaasan ja Kokkolan seuduilla sekä Satakunnan rannikkoalueilla. Näillä alueilla tuhoutuneen puuston arvo on suuruusluokkaa 10–15 miljoonaa euroa.

Koko maan tuhojen arvoksi metsäkeskus arvioi noin 15–20 miljoonaa euroa.

"Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Paras vaihtoehto on koneellinen puunkorjuu", toteaa valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

Metsäkeskuksen keräämien tietojen perusteella Ailan päivän myrsky kaatoi puustoa 0,4–0,7 miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin kaksi kolmasosaa kaatui Satakunnassa, Pohjanmaalla ja kapealla Pohjanlahden rannikkoalueella.

Muualla Suomessa myrsky tuhosi puustoa tuhansista kuutiometreistä muutamiin kymmeniin tuhansiin kuutiometreihin maakunnittain. Suurialaisilta metsätuhoilta vältyttiin.

"Maanomistaja voi jättää yksittäiset kaatuneet puut metsään, sillä niistä syntyy vähitellen monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta", neuvoo Niskanen.

Jos myrskyissä on kaatunut runsaammin puita samalla alueella, tulee silloin huomioida metsätuholain velvoitteet hyönteistuhojen torjunnasta.

Kun metsässä on myrskyissä vahingoittuneita kuusia yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden tai mäntyä yli 20 kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tämän määrän ylittävän osuuden kaatuneista puista metsästä.

Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajakuoriaiset vaivaavat jo ennestään.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maa-alueiden tuulenpuuskalukemat jäivät alle myrskylukemien lukuun ottamatta Vaasaa, jonka lentoasemalla mitattiin tuulen nopeudeksi 26,8 metriä sekunnissa. Muualla Suomen maa-asemilla myrskylukemia ei rikottu.

Myrskyn kesto oli kuitenkin poikkeuksellisen pitkä sen liikkuessa hitaasti Suomen yli itään. Vahinkoja aiheuttavia kovan tuulen puuskia oli länsirannikolla 10–20 tunnin ajan ja idässä 5–10 tunnin ajan.

Lue myös:

Aila katkoi 100 000:lta sähköt, maakaapelointi vähensi riskiä – "Sähköt katkeavat yhä harvemmalta ja viat saadaan korjattua aikaisempaa nopeammin", Energiateollisuus kertoo

Aila runteli pahiten Pohjanmaan metsiä – videolla myrsky tuivertaa Raippaluodon sillalla: "Köykäisempi tyyppi olisi lentänyt"

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kirjanpainajatuhojen riski pienentynyt

Pirkanmaalla raivataan Elviiran tuhoja

Ailaa ei olisi tähän kaivattu

Aila katkoi 100 000:lta sähköt, maakaapelointi vähensi riskiä – "Sähköt katkeavat yhä harvemmalta ja viat saadaan korjattua aikaisempaa nopeammin", Energiateollisuus kertoo