Metsä

Stora Enso vahvisti: Veitsiluodon tehtaat aiotaan sulkea – yhtiö suunnittelee lopettavansa sellun ja paperin tuotannon pysyvästi Veitsiluodossa ja Ruotsissa Kvarnsvedenissa

Veitsiluodon sahan toiminta jatkuu.
Pekka Fali
Stora Enson suunnitelmat merkitsivät Suomessa 670 henkilön työpaikan menetystä. Ruotsissa työpaikka häviäisi 440 henkilöltä.

Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön kanssa suunnitelmasta lopettaa sellun ja paperin tuotanto pysyvästi molemmilla tehtailla, yhtiön tiedote kertoo.

Veitsiluodon tehtaiden sulkemisesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Suunnitellut sulkemiset toteutettaisiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja ne vaikuttaisivat suoraan 670 henkilöön Suomessa ja 440 henkilöön Ruotsissa.

Paperin kysyntä Euroopassa on laskenut yli vuosikymmenen ajan. Tätä kehitystä on edelleen kiihdyttänyt koronaviruspandemia, joka on johtanut muutoksiin kuluttajien käyttäytymisessä.

Tämän seurauksena Euroopan paperimarkkinoilla on huomattava ylikapasiteetti, mikä on johtanut historiallisen alhaisiin hintoihin ja haastanut monien paperitehtaiden kustannuskilpailukyvyn. Sekä Kvarnsvedenin että Veitsiluodon tehtaat ovat tappiollisia, eikä niiden kannattavuuden uskota saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan, Stora Enso perustelee tiedotteessa.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky toteaa uutisen olevan raskas Veitsiluodossa ja Kvarnsvedenissä, mutta paperiliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi yhtiön on mukauduttava markkinaolosuhteisiin, mikä valitettavasti tarkoittaa kannattamattomien tehtaiden sulkemista.

"Keskitymme pakkauksiin, rakentamisen ratkaisuihin ja biomateriaalien innovaatioihin, joissa näemme vahvaa kasvupotentiaalia”, Bresky sanoo.

Suunnitellut tehtaiden sulkemiset vähentäisivät Stora Enson paperintuotantokapasiteettia 35 prosenttia noin 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa.

Stora Enson paperiliiketoiminnan liikevaihto laskisi noin 600 miljoonaa euroa vuodessa ja konsernin käyttökatteeseen odotetaan noin 35 miljoonan euron vuotuista parannusta. Suunniteltujen sulkemisten jälkeen Paper-divisioonan osuus konsernin liikevaihdosta olisi hieman yli 10 prosenttia.

Puunhankinnan Pohjois-Suomessa ja Keski-Ruotsissa on tarkoitus jatkua kuten ennenkin, sillä alueet ovat edelleen tärkeitä puuraaka-aineen lähteitä yhtiölle.

Stora Enso valmistaisi jatkossakin päällystämättömiä (WFU) toimistopapereita Nymöllan tehtaalla Ruotsissa, päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) Langerbruggen tehtaalla Belgiassa ja Maxaun tehtaalla Saksassa, konepäällystettyjä (MFC) papereita sekä päällystettyjä ja päällystämättömiä kirjapapereita Anjalan tehtaalla Suomessa, normaalia sanomalehtipaperia Langerbruggen tehtaalla Belgiassa sekä Hylten tehtaalla Ruotsissa, sekä parannettua sanomalehtipaperia ja erikoissanomalehtipaperia Anjalan tehtaalla Suomessa ja Sachsenin tehtaalla Saksassa.

Kemin Veitsiluodon tehtaan kolmen paperikoneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia.

Kaksi paperikoneista tuottaa päällystämätöntä hienopaperia (WFU) toimistokäyttöön, ja yksi paperikone päällystettyjä laatuja pääasiassa aikakauslehtiin mutta myös pakkaussovelluksiin. Tehdasalueella on myös kapaiteetiltaan 360 000 tonnin sellutehdas, hiomo, arkittamo ja saha. Suunniteltu tehtaan sulkeminen vaikuttaisi enintään 670 henkilöön, joista 530 työskentelee Paper-divisioonassa ja 140 kunnossapitoyhtiö Eforassa.

Veitsiluodon saha jatkaisi toimintaansa Wood Products -divisioonassa. Saha työllistää noin 50 henkilöä. Stora Enso pyrkii myymään 50 prosentin osuutensa satamaoperaattori Kemi Shipping Oy:stä.

Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsin Borlängessä on kaksi paperikonetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 565 000 tonnia päällystämättömiä aikakauslehtipapereita (SC) ja parannettua sanomalehtipaperia, joita käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä, sanomalehdissä, luetteloissa, liitteissä ja vähittäiskaupan mainonnassa.

Tehtaalla on myös integroitu havupuun termomekaanisen massan (TMP) tehdas, jonka vuotuinen kapasiteetti on 900 000 tonnia. Suunniteltu sulkeminen vaikuttaisi enintään 440 henkilöön.

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Suomen Yrittäjät ja Koneyrittäjät: Stora Enso polkee maksuaikalakia – maksut koneyrittäjille tuplataan 60 päivään

Stora Enso investoi Anjalankoskelle ja Nymöllaan 47 miljoonaa euroa

Meppi Sarvamaa antaa satikutia EU:n metsäpolitiikalle: "Päätöksenteon pitäisi perustua todellisiin faktoihin, ei tunteisiin tai poliittiseen ideo­logiaan"

Stora Enso myy Sachsenin sanomalehtipaperitehtaan Saksassa – sveitsiläinen Model Group ryhtyy valmistamaan tehtaalla aaltopahvia