Metsä

EU-maille kaavaillaan yhteistä hiilinielutavoitetta – Suomi haluaa siirtyä raportoituihin nielulukuihin, joilla metsät eivät muuttuisi päästöiksi

Suomen hallitus tavoittelee, että uudessa lulucf-asetuksessa käytettäisiin kansallisesti raportoituja päästölukuja.
Lari Lievonen
Suomi toivoo, että metsien hiilinieluja voitaisiin käyttää ilmastotavoitteisiin pääsemisessä sellaisenaan ilman keinotekoista kattolukua.

Euroopan komissio aikoo uudistaa ilmasto- ja energialainsäädäntönsä. Komissio julkaisee heinäkuussa uuden ilmastopakettinsa, eli niin kutsutun Fit for 55 -lainsäädäntökokonaisuuden.

Taustalla ovat unionin entistä kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet, joiden mukaan EU:n päästöjen tulee leikkaantua 2030 mennessä 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Suomen kannalta kiinnostavaa on, kuinka hiilinielujen laskentaa linjaava maankäytön ja metsien lulucf-asetus muotoutuu. Kolme vuotta sitten päivitetty, metsien päästöjä ja nieluja kuvaava lulucf-malli on monimutkainen laskentakokonaisuus.

Sen mukaan raportoitua hiilinielua verrataan vuosien 2000–2009 nieluun eli niin kutsuttuun vertailutasoon. Laskentamalli on johtamassa siihen, että Suomen metsistä on tulossa nielujen sijaan päästölähde.

Todennäköisesti EU:n nykyisellä laskentamallilla mentäisiin vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen siihen tehtäisiin muutoksia.

Nykyistä laskentamallia on pidetty monimutkaisena, minkä takia moni jäsenmaa kannattaa järjestelmän uudistamista. Komission tämän vuoden tehtävänä onkin tehdä laskelmasta selkeämpi.

Metsäiset EU-maat ovat arvostelleet, ettei laskentamalli kannusta metsien hiilinielujen ja -varastojen kasvattamiseen. Metsätalouden nielujen käyttöä päästövähennyksiin rajoitetaan nimittäin niin kutsutulla kattoluvulla.

Suomen virallisen kannan mukaan lulucf-sektorin laskennassa tulisi siirtyä lähemmäs ajantasaisia, raportoituja nieluja ja päästöjä. Lisäksi Suomi toivoo, että bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet otettaisiin ilmastopolitiikassa nykyistä paremmin huomioon.

Myös metsäala on pitänyt tärkeänä, että niin kutsutusta metsien käytön historiallisesta referenssitasosta luovuttaisiin, ja että nielujen kehitystä tarkastella sen sijaan ajantasaisen tiedon perusteella.

Komission on painottanut moneen otteeseen, että metsien hiilensidontaa tulisi kasvattaa.

Komissio aikoneekin esittää EU-maiden yhteisen tavoitetason lulucf-sektorin nieluille. Suomen kannalta kiinnostavaa on, miten EU-maiden yhteinen tavoite jyvitettäisiin käytännössä eri jäsenmaiden kesken.

Lue myös:

Jälleen uusia rajoituksia metsien käyttöön – Euroopan komissio suunnittelee puun energiakäyttöön läpimittarajoituksia ja kieltoja korjuuseen kelpaavista metsistä

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Biokaasu on ilmastoteko

Sanna Marin kertoo edistävänsä reilua metsäsääntelyä EU:ssa – "Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan"

Ruotsalaislehti: Pääministerit Marin ja Löfven lobbasivat yhdessä EU:n metsäesitystä – Marinin alivaltiosihteeri vakuuttaa: "Näin toimitaan jatkossakin"

Kasvihuonepäästöt laskivat lähes kymmenyksellä viime vuonna, hiilinielu paisui hakkuiden supistuessa