Metsä

Metsähakkeen tarve kasvaa, kun turve ja kivihiili poistuvat käytöstä – alan etujärjestöt huolissaan energiapuun riittävyydestä

Metsäteollisuuden kilpailukyky ja hakkuiden määrä vaikuttavat energiapuun saatavuuteen.
Kai Tirkkonen
Vuonna 2020 energiapuun kulutus laski 6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Leuto talvi on osittain syynä eri energiamuotojen kulutuksen vähenemiselle.

Kotimaisen energiapuun saatavuus tulevaisuudessa huolestuttaa uusiutuvan energiankäytön etujärjestöjä.

AFRY:n ja Luonnonvarakeskuksen tekemien selvitysten mukaan puupolttoaineiden merkitys kasvaa, kun kivihiilen ja turpeen käyttö vähenee. Vuonna 2020 energiaturpeen ja kivihiilen käyttö väheni edelliseen vuoteen verrattuna lähes neljänneksellä.

Energiateollisuus ry ja Bioenergia ry peräänkuuluttavatkin toimenpiteitä energiapuun saatavuuden takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tähän voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi kemeralainsäädännöllä sekä erilaisten kannustejärjestelmien avulla.

Energiapuun korjuuta voidaan tehdä lähes ympäri vuoden. Sen käyttö on kuitenkin kausiluonteista, joten kaupallinen kannattavuus vaatii toimivan terminaaliverkoston. Järjestöjen mukaan toimivan verkoston kehittäminen tuleekin huomioida maankäytön suunnittelussa.

Lämpö- ja voimalaitokset kuluttavat puuhaketta noin 7,5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kotimaista tästä on kuitenkin vain 5,8 miljoonaa kuutiota.

"Tavoitteemme on, että lämmityksessä käytetään metsäteollisuuden käyttöön kelpaamatonta puuainesta. Sen saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan huomattavia panostuksia metsien hoitorästien purkamiseen", toteaa Energiateollisuuden tuotannosta vastaava johtaja Jari Kostama.

Metsäteollisuuden sivutuotteena saadaan energiakäyttöön sopivaa puumateriaalia. Metsäteollisuuden kannattavuus ja kilpailukyky vaikuttavat kuitenkin suuresti energiapuun saatavuuteen ja siihen, miten kivihiili ja turve korvataan.

"Jos kilpailukykyä heikennetään, riski jalostuskelpoisen ainespuun ohjautumiselle energiantuotantoon kasvaa. Tässä tilanteessa menetämme kansantaloudelle tärkeitä vientituloja", toteaa Metsäteollisuus ry:n energiajohtaja Jyrki Peisa.

Lue myös:

Jälleen uusia rajoituksia metsien käyttöön – Euroopan komissio suunnittelee puun energiakäyttöön läpimittarajoituksia ja kieltoja korjuuseen kelpaavista metsistä

Hakeyrittäjän toive voimaloille: ”Kotimaiseen hakkeeseen pitää olla valmis sitoutumaan puolta vuotta pitemmäksi ajaksi” – Suomeen virtaa tuontihaketta turpeen korvaajaksi

Lämpölaitosyrittäjä: Tukit hakkuriin, jos hakkeen hinta vielä nousee – "Turpeen korvaajaksi tarvitaan järeää haketta"

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Latvusmassan hinta nousussa energiapuumarkkinoilla

Komission ilmastopaketti puntarissa

Bioenergia-ala huolestui EU:n ilmastopaketin epäselvyyksistä: Pahimmillaan paketti heikentäisi metsäperäisen bioenergian käyttöä

Energiateollisuus kritisoi luonnonsuojelulain valmistelua: "Ympäristöministeriön esitys on riittämätön tehokkaan, toimivan ja ennakoitavan lainsäädännön perusteeksi"