Metsä

Suomalaisia metsäyhtiöitä nyt koskeva kartelliepäily ei ole ainut laatuaan – vuosituhannen vaihteen puukartellin vahingonkorvauksista käytiin oikeutta pitkään

Paperikartellin tutkinnat virisivät aikanaan Yhdysvalloista, aloitteellinen paljastaja paperikartellissa oli tuolloin UPM.
Markku Vuorikari
Puukartelliin liittyvissä oikeudenkäynneissä oli mukana aikanaan paljon materiaalia. Kuva Helsingin käräjäoikeudesta keväällä 2014.

Suomalaisia metsäyhtiöitä nyt koskeva kartelliepäily ei ole ainut laatuaan. Vuonna 2004 EU:n kilpailuviranomaiset ratsasivat useita paperiyhtiöitä, kun ne epäilivät yhtiöitä luvattomasta yhteistyöstä paperimarkkinoilla.

Tutkinnan kohteena olivat tuolloin muun muassa UPM, M-real, Stora Enso, Ahlström, Myllykoski ja Norske Skog. Epäillyn kartellin paljasti tuolloin UPM, joka itse ilmoitti asiasta Kilpailuvirastolle välttyäkseen viranomaisten syytteiltä.

UPM oli jo aiemmin saanut kartellisyytteen Yhdysvalloissa, missä paikalliset viranomaiset tutkivat yhteistyöepäilyjä tarralaminaattibisneksessä.

Paperikartelliepäilyn jatkomainingeissa metsäteollisuudessa tutkittiin pitkään myös niin sanottua puukartellia. Siinä Stora Enson, Metsäliiton ja UPM:n katsottiin toimineen vuosina 1997–2004 Suomen puumarkkinoilla kilpailulainsäädännön vastaisesti.

Markkinaoikeus tuomitsi tuolloin Stora Enson 30 miljoonan ja Metsäliiton 21 miljoonan euron sakkoihin asian johdosta, mutta UPM vältti sakot.

Oikeudenkäyntiä puukartellilta vaadituista vahingonkorvauksista käytiin pitkään. Asia saatiin päätökseen vasta vuonna 2019. Tuolloin korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituspyynnön, jossa se haki muutosta päätökseen, ettei metsäyhtiöiden tarvitse maksaa Metsähallitukselle korvauksia.

Myös metsänomistajat käräjöivät asiassa useita vuosia.

Lue lisää: EU tutkii mahdollista sellukartellia – Stora Enso, UPM ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vahvistavat tarkastajien yllätysvierailut

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Professori: Yleensä tutkittu yhtiöitä jo etukäteen – aiempi kartellituomio on rasite sanktioita määritellessä

Lampaat tarjoavat vastapainoa metsätalouden suhdanteille – "Oman tilan metsissä tavoitteena ei ole puuntuotannon maksimointi", sanoo tutkija

Korkein oikeus pani pisteen puukartellikäräjille – Metsähallitus olisi pitänyt tärkeänä asian käsittelyä maan korkeimmassa oikeusistuimessa

Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen puukartellin vahingonkorvauksista