Metsä

Myyräkannat huipussaan Pohjanmaalla

Länsi-Suomessa voi talven aikana esiintyä myyrien aiheuttamia metsäpuiden taimituhoja. Myyrät levittävät myös hengitysteitse leviävää myyräkuumetta.
Rami Marjamäki
Myyräkannan suuruutta voidaan arvioida muun muassa varpuspöllön keräämien talvivarastojen määristä.

Pohjanmaan maakunnissa lukuun ottamatta Pohjois-Pohjanmaata on tällä hetkellä runsaasti pelto- ja metsämyyriä, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Myyrätiheys on nyt huipussaan, mutta on odotettavissa, että myyrämäärät romahtavat talven aikana.

Syklisesti vaihtelevien lajien kannat jatkavat pienenemistään yleensä huippuvaihetta seuraavaan syksyyn asti.

Länsi-Suomessa voi alkaneen talven aikana esiintyä metsäpuiden taimituhoja myyrien takia. Niitä voi ehkäistä runkosuojilla, lumen polkemisella taimien ympärillä ja pyytämällä myyriä loukuilla.

Luke muistuttaa, että ihminen voi saada myyräkuumetta aiheuttavat Puumala-viruksen tartunnan hengitysteitse metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä. Rakennuksiin syksyllä ilmestyvät metsämyyrät kannattaakin poistaa loukuilla tartuntariskin vähentämiseksi.

Metsämyyriä tavataan paikoitellen runsaasti Länsi- ja Itä-Suomessa.

Myyrälajeille on ominaista 3–4-vuotinen säännöllinen kannanvaihtelu. Viime vuosina kannanvaihtelut ovat muuttuneet kuitenkin epäsäännöllisemmiksi monilla alueilla, ja myyräkannat vaihtelevat vuodenaikaisesti: keväällä myyriä on vähemmän kuin lisääntymiskauden jälkeen syksyllä.

Tällaista vaihtelua on tavattu muutaman viime vuoden aikana esimerkiksi eteläisessä Metsä-Lapissa ja Savossa. Myyräsyklit ovat toistaiseksi säilyneet monivuotisina ja selkeinä ainakin Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa ja Tunturi-Lapissa.

Lounais-Suomessa, suurimmassa osassa Pirkanmaata ja osissa Keski-Suomea myyräkannat ovat tällä hetkellä alhaiset. Pirkanmaan ja Satakunnan pohjoisosissa myyriä tavataan nyt kohtalaisesti, mikä ennakoi huippua ensi syksylle.

Oulun seudulta Pohjois-Karjalaan ja itärajaa pitkin Kaakkois-Suomeen ulottuvalla vyöhykkeellä myyriä esiintyy kohtalaisesti. Kannat ovat kasvaneet kesän aikana, ja kasvun odotetaan jatkuvan syksyyn 2022 asti.

Etelä- ja Pohjois-Savossa myyriä on kohtalaisesti. Metsä-Lapin keski- ja eteläosissa myyräkannat ovat alhaiset ja vaihtelevat epämääräisesti. Käsivarren Tunturi-Lapissa myyriä oli alkukesällä vielä niukasti, mutta kannat ovat nousseet syksyä kohti. Ennuste on, että syklinen nousuvaihe jatkuu läpi kesän 2022, jolloin huippuvaihe saavutetaan 2023.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Kovaa tuhoa – kirjanpainajat tuhonneet Ruotsin kuusikoita vuoden 2018 jälkeen yhteensä enemmän kuin kuusta hakataan Suomessa vuodessa

Uusi mäntyjä tappava tauti havaittiin Suomessa

Kirjanpainajatuhon laiminlyömisestä voi päätyä naapurimetsän maksajaksi – Näin torjut tuhoriskit

Aarre: Metsäpalot tuhosivat ennen kymmeniä tuhansia hehtaareita metsää – useimmiten palon aiheuttaa ihminen