MT Metsä

Metsäalan työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos

Neuvottelutulos etenee seuraavaksi osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi.
Metsäalan työehtosopimusta sovelletaan muun muassa metsänhoito- ja metsänparannustöissä.
Metsäalan työehtosopimusta sovelletaan muun muassa metsänhoito- ja metsänparannustöissä. Kuva: Petri Jauhiainen

Lue lisää