MT Metsä

Kaukokuljetuksia jarruttaa teiden rapistuminen ja kustannusten voimakas nousu

Puutavara kulkee kannolta tehtaille 1400 puutavara-autolla.
Kolme neljästä puukuutiosta kulkee koko matkan metsästä tehtaalle puutavara-autolla.