MT Metsä

UPM myy Steyrermühlin tehtaan Itävallassa Heinzel Groupille

Tehdasalueella on sanomalehtipaperikone, jonka vuosittainen tuotantokapasiteetti on 320 000 tonnia ja saha, jonka kapasiteetti on 370 000 kuutiometriä sahatavaraa.
UPM jatkaa sanomalehtipaperin tuotantoa Saksassa Schongaun, Ettringenin ja Hürthin tehtaillaan sekä Suomessa Jämsänkoskella Jämsässä.