Politiikka

Paljaan maan kielto ja turvepeltojen suojeluvaatimus lieventyivät EU-parlamentin äänestyksessä – Katainen: "Nyt vaatimus koskee turvepeltojen kunnossapitoa"

Parlamentti ja neuvosto ovat eri mieltä siitä, kuinka paljon maatalousvaroja tulisi ohjata ilmasto- ja ympäristöohjelmiin.
Jussi Knaapi
Suomelle paljaan maan kielto olisi ongelmallinen syyskyntöjen takia.

Euroopan parlamentti hyväksyi kompromissin EU:n tulevasta seitsemän vuoden maatalouspolitiikasta (cap) varhain keskiviikkona Suomen aikaa. Sen mukaan jatkossa kolmasosa maataloustuesta tulisi osoittaa ilmasto- ja ympäristöohjelmiin.

"Kompromissi on joiltain osin liian tiukka, mutta uskon, että sen turvin Suomessa voidaan jatkossakin tuottaa ruokaa kannattavasti", europarlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) kertoo esityksen sisällöstä.

"Olen tyytyväinen, että Suomelle elintärkeät tukimuodot saatiin turvattua. Saisimme jatkossakin korvausta luonnonhaitasta sekä poikkeuksen muita maita korkeammille tuotantoon sidotuille tuille."

Uusi maatalouspolitiikka pitää sisällään pakollisia ympäristötoimenpiteitä, joita viljelijöiden tulee noudattaa tukien saamisen ehtoina.

Euroopan komissio esitti kaksi ja puoli vuotta sitten vaatimuksia turvepeltojen suojelulle ja peltojen talviaikaiselle kasvipeitteisyydelle. Nämä maininnat pysyivät mukana parlamentin rakentamassa kompromississa, mutta Kataisen mukaan niitä voidaan tulkita nyt väljemmin.

"Saimme huonon kirjauksen torpattua viime hetkellä, kun ympäristöehdoista neuvoteltiin. Nyt vaatimus koskee turvepeltojen kunnossapitoa."

"Myös viljelijöitä kiusanneet tiukat sanktiot nautojen korvamerkinnöistä saivat helpotuksia, samoin kuin EU-komission ehdottama paljaan maan kielto, mikä estäisi Suomessa syyskynnöt", Katainen tiedottaa.

Parlamentti ehdottaa, että suorista tuista 60 prosenttia ohjattaisiin perustulo-, tuotantosidonnais- ja uudelleenjakotukeen, 30 prosenttia ekojärjestelmiin ja kaksi prosenttia nuorille viljelijöille. Niin kutsutussa kakkospilarissa – maaseudun kehittämistuissa – kolmasosa rahoituksesta tulisi suunnata ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin ja kolmasosa investointeihin.

Tarkoista prosenteista keskustellaan vielä jäsenmaiden neuvoston ja komission kanssa. Euroopan jäsenmaiden ministerit pääsivät cap-uudistuksesta sopuun keskiviikkona varhain.

Euroopan parlamentin äänestys yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta jatkuu perjantaihin saakka.

Parlamentti äänestää kolmesta lakikokonaisuudesta: yhteisen maatalouspolitiikan strategisesta asetuksesta, yhteisestä markkinajärjestelyasetuksesta sekä horisontaalisesta asetuksesta seitsemässä eri osassa.

Lue lisää:

EU-ministerit sopuun maatalouspolitiikasta: "Turvaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön viljelijöille" – neuvottelut jatkuvat vielä parlamentin ja komission kanssa

Maatalouskompromissi saa suomalaisten tuen: "Kirjaukset mahdollistaisivat turvepeltojen käsittelyn" – europarlamentti äänestää capista useana päivänä

Lue lisää

Kasvipeitteisyys syyskyntöjen sijaan

Lukijalta: "Havaitsin surukseni, että pelloilla on taas ryhdytty laajassa mitassa syyskyntöihin"

EU-jäsenmaat sorvaavat ympäristövaatimuksiin joustoa Suomen johdolla – muutoksia tulossa pysyviin nurmiin, viljelykiertoon ja talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen

EU-parlamentin mepit erimielisiä Suomen saamasta poikkeuksesta tuotantosidonnaisiin tukiin – Äänestys aiheesta ensi viikolla