MMM tarkentaa valtiontuen ehtoja Kuninkuusraveja hakeneelle Kaustiselle – yli 10 000 euron hankinnat kilpailutettava - Uutiset - MT Ravinetti
Uutiset

MMM tarkentaa valtiontuen ehtoja Kuninkuusraveja hakeneelle Kaustiselle – yli 10 000 euron hankinnat kilpailutettava

Kaustisen seudun raviseura ja Härmän ravirata saavat lisätietoa hakemustaan koskien vain viikkoa ennen Hippoksen valtuuskunnan kokousta, jossa pitäisi päättää seuraavat Kuninkuusravien järjestämisoikeudet.
Johannes Tervo
Kaustisen seudun raviseura ja Härmän ravirata sekä Lillbacka PowerCo ovat suunnitelleet ensi kertaa järjestää Kuninkuusravit yhdessä, koska suurtapahtuma vaatii paljon tilaa ja majoituskapasiteettia.

MMM:stä on lähtenyt eilen Kaustisen seudun raviseuralle kirje, jossa selvennetään valtiontukiin liittyvän kilpailutuksen ehtoja.

Kaustisen seudun raviseura, Härmän ravirata ja Lillbacka PowerCo Oy ovat hakeneet Kuninkuusravien järjestämistä yhdessä jollekin vuosista 2022–2024. MMM siis kuitenkin katsoo, että ennen tapahtuman yhteisjärjestelyjä on suoritettava kilpailutus, johon voivat osallistua myös muut raviradat.

"Kaikki 60 000 euron hankinnat on kilpailutettava julkisen hankintalain mukaisesti, mikäli avustuksen saaja on saanut hankinnan tekemistä varten avustusta yli puolet hankinnan arvosta hankintalaissa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin hankintalain soveltamisen välttämiseksi. Tavara- tai palveluhankintaa ei saa liittää rakennusurakkaan eikä hankintoja saa yhdistellä keinotekoisesti hankintalain noudattamisen välttämiseksi", kirjeessä todetaan.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö edellyttää julkisten hankintojen avoimuuden vuoksi, että kaikki vähintään 10 000 euroa ylittävät hankinnat kilpailutetaan pyytämällä tarjoukset tai selvittämällä muulla tavalla useammalta kuin yhdeltä tavaran- tai palveluntoimittajalta.

Kaustisen seudun raviseuran toiminnanjohtaja Jyri Ahonen kertoo, että Kuninkuusravihakemuksn suhteen edetään ilman muuta lain säädösten mukaan.

Kaustisella on perehdytty hankintalakiin (2016/1397) jo valmiiksi. Sen toisen luvun yhdeksännen pykälän mukaan palveluhankintoihin ei sovelleta lakia "maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen millä tahansa rahoitusmuodolla taikka näihin liittyvien oikeuksien hankintaan".

"Nähdäksemme tämä rajaisi joka tapauksessa selvästi ulos meidän tapauksen", Ahonen sanoo.

Raviseura ei muutenkaan ole vuokraamassa Powerparkin rata-aluetta käyttöönsä vaan saa sen käyttöönsä veloituksetta.

"Toimintamallimme perustana on yhteistyö, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Powerpark on myös sitoutunut satsaamaan ravien palkintoihin huomattavan omavastuuosuuden ja takaa muutenkin taloudellisesti ja toiminnallisesti osaltaan tapahtuman järjestelyistä", Ahonen perusteli.

Hippoksen valtuuskunta kokoontuu ensi keskiviikkona Jyväskylässä. Sen on määrä päättää Seinäjoen ja Forssan Kuninkuusravien siirrosta koronaviruksen vuoksi. Lisäksi asiana on seuraavien vuosien Kuninkuusravien järjestämispaikkakunnat.

Hippoksen hallitus ehdottaa, että vuorossa olisivat seuraavina Jyväskylä, Kouvola ja Oulu. Lopullinen päätös on kuitenkin valtuuskunnan käsissä. Hakijoita kolmelle vuodelle oli seitsemän.

Uutista on täydennetty kello 14:45 Ahosen kommentilla hankintalain soveltamiskohteista.

Lue myös:

Kaustinen ja Härmä tuohtuivat: Kuninkuusravihakemusta ei ole käsitelty tasapuolisesti – "mahdollisuus oikaista tulkintoja pimitettiin"

Ravitaloudessa syytä kääntää katse tulevaan – "Tarvitaan alueen toimijoita ja kaupunkeja mukaan pääomittamaan investointeja"

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ravitaloudessa syytä kääntää katse tulevaan – "Tarvitaan alueen toimijoita ja kaupunkeja mukaan pääomittamaan investointeja"

Uutistausta: Valtuuskunnan haluttomuus vastata kyselyyn herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia

Raviratojen valtiontukimallin takana tikittää aikapommi – korjausvelka pahenee, jos radat vain optimoivat toimintatukea

Gallup
MT Ravinetti Youtubessa
MT Ravinetti Youtubessa
Siirry kanavalle
Uusin TalkKari
Katso video