Talous

Biokaasu nousussa, tänä vuonna suunnitelmissa kymmeniä uusia laitoksia – tuen nosto 50 prosenttiin lisää kiinnostusta entisestään

Maaseutuyritystuki sallii liikennekaasun myynnin maatilan ulkopuolelle.
Esko Keski-Vähälä
Janne Vuorenmaa tankkasi tiistaina kaasuautonsa kotimaatilan biokaasulla Haapavedellä.

Maaseutuyritysten biokaasun tuotantolaitosten investointitukea esitetään nostettavaksi nykyisestä 30 prosentista 50 prosenttiin. Valtioneuvoston asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Rahoitus korotettuun tukeen tulee EU:n maaseuturahaston elpymisvaroista.

Maaseutuyritystukea saaneet maatilat saavat myydä biokaasua myös liikennekäyttöön maatilan ulkopuolelle, mikä on lisännyt tilojen kiinnostusta kaasulaitoksiin.

Tavoite on saada korotusta koskeva asetus tuesta voimaan lokakuussa, minkä jälkeen haku voidaan avata. Korotettua tukea voidaan myöntää vuosina 2021–2022.

Yritystuki koskee erityisesti lihakarjatiloja, joilta tulee paljon lantaa mutta ei kulu paljon lämpöä ja sähköä. Siksi kaasua haluttaisiin myydä liikennekäyttöön.

Yritystukea saavien tilojen pitää pystyä osoittamaan, että ne tuottavat liikennekaasua yritystoimintana, jolla on markkinat ja pääosa kaasusta pitää myydä eteenpäin.

Maatilat ovat saaneet tämän vuoden toukokuussa hyväksytyn muutoksen jälkeen maatilojen investointituen mukaista tukea biokaasuinvestoinneille 50 prosenttia. Ero maatilan tuen ja maaseutuyritystuen välillä on, että maatilatukea saaneen tilan energia täytyy käyttää tilalla.

Biokaasulaitoksia valmistavan Demecan myyntijohtaja Sami Vinkki kertoo, että toukokuinen tuen nosto on tuonut jo kymmeniä kyselyjä ja suunnitelmia sekä kolme uutta maatilan biolaitoskauppaa.

"Ensi vuodelle odotukset ovat kovat, jos yritystuen nosto 50 prosenttiin toteutuu."

Vinkin mukaan laitosten teko tyrehtyi viime vuonna vuodeksi, kun tiloilla odotettiin tulossa olevaa tuen nostoa.

"Muuten laitosten myynti on noussut tasaisesti, nyt on kesken 4–5 työmaata."

Hänen mukaansa kaasun tuotanto maatilalla on järkevää. "Parempi kuskata kaasua kuin lantaa", hän sanoo.

Jos liikennekaasua ei pystytä maatilalla myymään, se voidaan viedä kontilla liikennevirtojen ääreen.

Hallitus asetti viime viikon budjettiriihessä tavoitteekseen nostaa biokaasun tuotanto neljään terawattituntiin nykyisestä noin yhdestä terawattitunnista. Siitä suurin osa tuotettaisiin maatilojen lannalla ja nurmella. Nykyisin vain yksi prosentti lannasta käytetään biokaasun tuotantoon. Kaasun etu on myös ravinteiden kierrätys ja hajuhaittojen ja vesistövalumien vähentyminen.

Pohjana tavoitteilleen hallitus käytti muun muassa MTK:n ja Luonnonvarakeskuksen viime vuonna laatimaa maatalouden ilmastotiekarttaa. Sen kunnianhimoisimman vaihtoehdon mukaan biokaasua tuotettaisiin 2050 yhteensä 3,8 terawattituntia vuodessa. Esimerkiksi Suomen sähköntuotanto on 80 terawattituntia.

Vuosina 2015–2019 investointitukea biokaasulaitoksen perustamiseksi haki 16 tilaa ympäri maan. Vuonna 2020 tukea myönnettiin neljään hankkeeseen.

Tuotantolaitoksia olisi ilmastotiekartan mukaan 15 vuoden päästä 240. Niistä pienehköjä maatilalaitoksia 140, keskisuuria 40 tonnia vuodessa tuottavia 65 ja suuria 250 tonnin laitoksia 15.

Rahaa investointeihin kuluisi 1,9 miljardia euroa vuoteen 2050 mennessä.

Tuen määräksi ilmastokartassa on pienille laitoksille laskettu runsaat 50 miljoonaa euroa ja suurille ja keskikokoisille noin 500 miljoonaa.

MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen uskoo, että biokaasun tuotanto lähtee hallituksen toimien jälkeen kunnolla kasvuun, mikäli maaseutuyritysten biokaasutuen nosto 50 prosenttiin toteutuu.

Hallituksen neljän terawattitunnin tavoite merkitsee, että suuri osa kaasusta tuotetaan esimerkiksi teollisuuden yhteydessä.

"Jos puolet tehtäisiin maatiloilla, lannasta ehkä kolmannes jalostettaisiin kaasuksi."

"Keskeistä on tuotannon kannattavuus maatiloille, jolloin tarvitaan investointitukea riittävästi."

Hän pitää hallituksen päätöstä biokaasun lämmöntuotannon verottomuudesta erittäin tärkeänä, samoin kaasun verottomuutta työkoneissa.

Hallituksen esitys painottuu maa- ja metsätalousministeriön mukaan lannan ja maatalouden jakeiden hyödyntämisen lisäksi myös synteettisen metaanin käyttöön. Synteettisen metaanin tuotanto on kuitenkin vasta melko alkuvaiheessa. Ajatus on ollut tuottaa tuuli- ja aurinkosähkön ylijäämällä vetyä, jota voidaan varastoida. Vetyä käytettäisiin sitten metaanin tuotantoon.

Hallitus nostaa kaasutavoitetta aiempaan verrattuna, esimerkiksi fossiilittoman liikenteen tiekartan lähtökohtana oli 2,5 terawattitunnin biokaasukäyttö. Tähän nähden tavoitetta nostettiin 1,5 terawattitunnin energiantuotannon verran, tosin nyt on kysymys tuotannosta eikä käytöstä.

Lue lisää

EU:n elpymisrahaa oikeaan kohteeseen

MTK:n Juha Marttila vinkkaa: Tarkkaile tätä, kun hallitus kertoo ilmastopäätöksistä

Jyräävätkö sähköautot biokaasun? "Biokaasu olisi kotieläinvaltaisilla alueilla varteenotettava vaihtoehto"

Hallitus on satsaamassa biokaasuun, vaikka se on ajautumassa sivuraiteelle henkilöautojen polttoaineena