Erä

Ely-keskus myönsi luvan 200 merimetson ampumiseen Paraisilla, hakemuksen käsittelyaika oli kymmenen kuukautta – "Hakijan näkökulmasta liian pitkä aika"

Merimetsojen ampuminen on sallittu elokuussa, kun saaressa pesivien harmaahaikaroiden pesintä on ohi.
Irma Mikkola
Kuvituskuva merimetsoista. Paraisilla merimetsot tulivat pesimään Kirkkoselälle Högenin saarelle ensimmäisen kerran pesimäkaudella 2020, jolloin saaressa pesi 110 merimetsoparia.

Paraisten-Nauvon kalatalousalueelle myönnettiin poikkeuslupa merimetsojen ampumiseen. Luvalla saa ampua vuodessa 200 merimetsoa, tiedottaa Varsinais-Suomen ely-keskus.

Ampumislupa on myönnetty Högenin saarelle ja sen ympäristöön Kirkkoselän alueelle.

Poikkeuslupa merimetsojen ampumiseen on myönnetty metsille aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi. Högenin saari on maakuntakaavassa merkitty virkistysalueeksi.

"Jotta saari säilyisi virkistysalueeksi soveltuvana metsäisenä ympäristönä eikä muuttuisi merimetsojen ulosteen aiheuttamien laajojen puustokuolemien vuoksi avoimeksi alueeksi, on merimetsokannan kasvua ja saaren soveltuvuutta pesintään perusteltua rajoittaa metsän virkistysarvoon liittyvän vakavan vahingon estämiseksi", ylitarkastaja Salli Uljas ely-keskuksesta perustelee tiedotteessa.

Pesimäkaudella mitään karkotustoimia ei kuitenkaan saa tehdä, sillä saarella on jo pidempään pesinyt harmaahaikaroita.

Tiedotteessa todetaan, että hakemuksenkin mukaan merimetsojen häirintää on mahdotonta toteuttaa vaikuttamatta ollenkaan harmaahaikaroihin.

"Tästä syystä merimetsojen karkotustoimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä pesimäkauden aikana. Merimetsojen ampuminen on päätöksessä sallittu elokuun ajan harmaahaikaroiden pesinnän jälkeen."

Merimetsot tulivat pesimään Kirkkoselälle Högenin saarelle ensimmäisen kerran pesimäkaudella 2020, jolloin saaressa pesi 110 merimetsoparia. Sekä merimetso että harmaahaikara ovat rauhoitettuja lajeja, joiden tappaminen, pesinnän häirintä ja pesien rikkominen on kielletty.

"Lupaa ei ole mahdollista myöntää sellaisiin toimenpiteisiin, joista aiheutuisi harmaahaikaroiden pesinnän häiriintymistä, sillä harmaahaikara ei aiheuta metsävahinkoa, jonka estämiseen poikkeuslupa myönnettiin", Uljas toteaa.

Lupaa oli haettu myös vakavan kalastovahingon estämiseksi. Ely-keskus kuitenkin arvioi, etteivät merimetsot aiheuta alueella vakavaa kalastovahinkoa.

"Pyysimme Luonnonvarakeskukselta lausuntoa merimetsojen aiheuttamista kalastovahingoista alueella ja asiantuntija-arvion mukaan merkittävästi haitallisen kalastovaikutuksen aiheutuminen edellyttäisi nykyistä suurempaa merimetsomäärää. Riski merkittävään kannankasvuun ja kalastovahinkoihin ei ole käytettävissä olevien taustatietojen perusteella niin todennäköinen, että lupa kalastovahinkojen estämiseen olisi ollut mahdollista myöntää ennakoivasti", sanoo Uljas.

Paraisten tapauksessa hakemuksen käsittelyaika oli kymmenen kuukautta, mikä on hakijan näkökulmasta liian pitkä aika, Uljas sanoo. Koska toimenpiteitä ei ollut mahdollista luvittaa pesimäkaudelle vaan niiden suorittaminen on sallittua vasta pesimäkauden jälkeen elokuussa, pitkittynyt käsittelyaika ei kuitenkaan tässä tapauksessa viivästytä toimenpiteisiin ryhtymistä.

Lue lisää:

Valkoposkilupien käsittely kestää tänä keväänä tavallista pitempään – vielä ei ole tehty yhtään päätöstä, vaikka ensimmäiset hakemukset on jätetty joulukuussa

Valkoposkien varalle on vireillä niin paljon poikkeuslupahakemuksia, että niitä ei välttämättä ehditä käsitellä ennen kevättä

Merimetsojen suojametsästys aloitettiin elokuun alussa sekä Saaristomerellä että Ahvenanmaalla

Rauman satamajohtaja tyrmistyi ely-keskuksen päätöksestä: "Olisi turhauttavaa jättää näitä luotoja lintureservaatiksi"

Rauman Satama ampuu järeillä hauleilla ely-keskuksen merimetsojen ja haikaroiden suojelupäätöksen – valitti hallinto-oikeuteen pengertien ja satamalaajennuksen estämisestä

Lue lisää

Ely-keskus myönsi Turun kaupungille poikkeusluvan: Merimetsojen pesintä voidaan estää mökkisaarella muun muassa metsille aiheutuvan vakavan vahingon ehkäisemiseksi

Tuoreimmat tiedot julki: Lähes 200 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien ampumiseen

Valkoposkihanhien häirintää rajoitettiin – suuri hakemusmäärä pakotti aluerajauksiin, jotta linnuilla on myös häiriöttömiä levähdysalueita

Valkoposkien varalle on vireillä niin paljon poikkeuslupahakemuksia, että niitä ei välttämättä ehditä käsitellä ennen kevättä