Erä

Lohien siirrot kiellettiin: IHN-tartuntavaara syy kieltoon, joka estää kalojen siirtämisen merestä kutupaikoilleen sisävesiin

Lohien ylisiirto esimerkiksi Kemijokisuulta Isohaaran voimalaitoksen ohi Kemijoen ylempiin osiin ja Ounasjokeen on keskeytetty tältä kesältä. Siirtokiellolla pyritään estämään lohikalojen tarttuvan IHN-viruksen leviäminen.
Kari Lindholm
Lohijokitiimin toiminnanohjaaja Jukka Viitala katselee arkistokuvassa Isohaaran voimalaitosaluetta Keminmaassa. Lohijokitiimiä ja muita toimijoita tarvitaan, kun kaloja siirretään voimalaitoksen ohi kutupaikoilleen Kemijoen vesistöön. Tällä hetkellä lohien siirto on kielletty. Kielto on voimassa elokuun loppuun.

IHN-virus aiheuttaa vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia, joka on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti. Tauti on kohtalokas varsinkin kalanpoikasille. Kuolleisuus on korkea.

IHN-virusta todettiin toukokuussa ja kesäkuun alussa Ahvenanmaalla kolmessa paikassa, jossa kasvatetaan kirjolohia (MT 23.6.).

Lapin aluehallintovirasto päätti kesäkuun loppupuolella, että lohen ylisiirrot Kemijoella on keskeytettävä. Asian on uutisoinut ainakin Lapin Kansa.

”Lohia ei saa siirtää merestä kutujokiin. Siirtokielto on voimassa elokuun loppuun asti”, kertoo MT:lle läänineläinlääkäri Pirkko Pirinen Lapin aluehallintovirastosta.

”Kielto koskee lohia. Taimenia saa siirtää. Niihin ei liity riskiä IHN-taudin leviämisestä."

Pirinen kertoo, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt vastaavan, omaa aluettaan koskevan kieltopäätöksen.

IHN-tautia on todettu Ahvenanmaalla.

”Osa Kemijoelle nousevista lohista liikkuu syönnösvaelluksellaan Ahvenanmaallakin”, Pirinen kertoo.

”Niinpä on mahdollista, että lohet saavat IHN-tartunnan liikkuessaan Ahvenanmaan vesillä lähellä paikkoja, joissa virusta on ilmennyt.”

Siirtokiellolla aluehallintovirasto haluaa välttää riskin, että merestä sisävesiin siirrettävät lohet toisivat IHN-taudin mukanaan.

Kaloja siirretään merestä sisävesialueille paikoissa, joissa voimalaitospato estää kalojen luonnollisen nousun.

”Kemijoen suualueella lohia siirretään Isohaaran voimalaitoksen ohi mahdollisille kutualueilleen Kemi- ja Ounasjokeen", Pirinen sanoo.

Lohijokitiimi ry on toimija, joka normaalioloissa siirtää lohikalojakin merestä sisävesiin.

”Nyt lohien siirto on keskeytetty aluehallintoviraston päätöksellä syyskuun alkuun saakka. Taimenia voimme siirtää myös kesällä”, kertoo Lohijokitiimin toiminnanohjaaja Jukka Viitala.

Viitalaa harmittaa, että IHN-virusta on taas Suomen vesillä. Hänellä on toive viranomaisille, jotka myöntävät lupia kalankasvatukseen.

”Merialueella toimivat verkkokassilaitokset pitäisi pystyä sijoittamaan paikkoihin, joissa vaeltava kala ei kulje. Luonnonlohelle laitokset ovat riski, jos niistä IHN leviää.”

Kesäkuussa annettu lohien siirtokielto on jo toinen melko lyhyen ajan sisällä, Viitala sanoo.

”Tämänhetkinen kielto ei onneksi haittaa kovin paljon. Heinäkuun ja elokuun lämpimien vesien aikana emme siirtäisi lohia kovin paljon muutenkaan.”

Syyskuussa tilanne on toinen.

”Se on vilkasta siirtoaikaa. Silloin lohet ovat kutemaan rupeamassa, ja silloin niiden suomupeitekin on kehittynyt käsittelyä kestäväksi.”

Kalojen parinvalinta alkaa heti, kun niitä siirretään merestä sisävesiin isommissa parvissa.

Kutupaikoilleen pyrkiviä kaloja pyörii voimalaitosten alapuolella syyskuulle asti, Viitala kertoo. Lohijokitiimiä ja muita siirtäjiä tarvitaan, jotta kalat pääsevät esimerkiksi Keminmaan Isohaaran voimalaitoksen ohi Kemijoen vesistöön.

”Pyydystämme kaloja Isohaaran voimalaitoksen turbiinivirroista, jonka jälkeen kalat siirretään varastoaltaisiin 60–100 yksilön parviin."

Varastoaltaista kalat kuljetetaan istutusvesiin eri puolille Kemijoen vesistöaluetta. Siirtojen aikana huolehditaan, että kalat ovat hapekkaassa vedessä, jonka lämpötila on oikea.

Lohijokitiimi ry:n perustivat Kemi- ja Ounasjokivarren kunnat ja kalastusalueet vuonna 2001. Yhdistyksen tavoite on vaelluskalojen palauttaminen Kemijokeen.

Lue lisää:

Ahvenanmaalaisista kirjolohista löytyi IHN-virusta – yli puoli miljoona kiloa lohia lopetetaan

Lue lisää

Lohi-kasviskiusaus

Yle uutiset: Tornionjoen lohikesästä tulossa vähintäänkin hyvä – jokeen noussut jo lähes 40 000 lohta

Helen sulkee Hanasaaren voimalaitoksen etuajassa jo keväällä 2023 – Helsinki aikoo kaavoittaa alueelle kaupunkilaisten käyttöön tulevia palveluita

Hunajainen lohi laudalla