Erä

Yksityisteistä voi tulla metsästysseuroille tuhansien eurojen lasku – teiden käyttö lisääntyy, kun metsästäjät ikääntyvät ja jahtien rytmi kiihtyy

Hirvenmetsästäjien liikennöinti syyskelirikon riivaamilla yksityisteillä lisää tienpidon kustannuksia.
Kari Lindholm
Pekka Rapo (edessä) ja Tapani Rönkkö passittavat hirviä Liedakkalan Metsämiesten pyyntimaita halkovalla uudella Kortenivan metsätiellä.

Autoilun rooli on kasvanut hirvenmetsästyksessä metsästäjien ikääntyessä ja metsätiestön lisääntyessä. Yksityistiensä kulumiseen havahtuneet tiekunnat ovat ryhtyneet perimään metsästäjiltä tiemaksuja entistä useammin.

”Jokamiehen oikeus ei koske moottoriajoneuvolla tapahtuvaa liikennöintiä, eikä säännöllinen hirvenmetsästys ole satunnaista ajoa, sillä se lisää tiestön kunnossapitokustannuksia”, varatuomari Jarmo Kiuru sanoo.

Lapin yliopiston oikeusinformatiikan lehtorina työskentelevä Kiuru toimii sivutoimisesti metsätien isännöitsijänä. Lisäksi hän on hirvenmetsästäjä, metsätilan isäntä ja tiekunnan osakas.

Kiurun mukaan monissa metsästysseuroissa on huomattu, että tiemaksuista kertyy jopa tuhansia euroja maksettavaa vuosittain, kun alueella on useita yksityisteitä. Kaikki seurat eivät kykene suorittamaan maksuja jäsentensä puolesta, jolloin ne jäävät yksittäisten metsästäjien harteille.

”Lapissa maanomistajat ovat ajatelleet asiasta yleensä siten, että tien käyttöoikeus sisältyy maan vuokraukseen. Olemme saaneet käyttää tiestöä, vastavuoroisesti huolehdimme hirvikannan säätelystä”, sanoo rahastonhoitaja Tapio Korpi Keminmaassa toimivasta Liedakkalan Metsämiehet ry:sta.

Korpi arvioi tiekuntien perivän tiemaksuja metsästäjiltä sitä hanakammin, mitä vähemmän tiekunnan hallinnossa ja osakkaissa on metsästäjiä.

”Metsätiet ovat nykymuotoiselle hirvijahdille välttämättömiä. Metsästäjät kyllä ymmärtävät, että tienpito maksaa”, kertoo Keminmaan Viitakoskella hirvipassissa seisova Tapani Rönkkö. Miehen jalkojen alla on viittä vaille valmis Kortenivan metsätie.

Lähes koko ikänsä hirviä metsästänyt Rönkkö muistelee, ettei metsäteitä juuri ollut vielä 1970-luvullakaan, joten Liedakkalan hirvimaille oli mentävä kävellen, ja matkaa kertyi helposti 6–7 kilometriä.

”Sehän tarkoitti sitä, ettei hirvijahdissa näkynyt yli 60-vuotiaita. Nyt on toisin.”

Hirvenmetsästäjien auton käytön lisääntyminen johtuu myös koirapaikannuksen yleistymisen tuomasta nopeatempoisesta pyyntitaktiikasta. Kun passipaikkoja vaihdetaan jahtipäivän aikana useitakin kertoja hirvien liikkumisen mukaan, autokaravaanit sahaavat metsäteillä, ja kilometrejä kertyy.

Kiuru sanoo, että tiekunnat ja metsästäjät voivat sopia tiemaksuista keskenään.

”Ellei asiasta sovita, on maksu määrättävä sen mukaan, kun katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon tieosakkaiden maksamat tiemaksut.”

Yleisiä virheitä maksua perittäessä on tieosakkaiden tiemaksuihin suhteutetun tonnikilometri-laskelman puuttuminen. Hyväksyttävää ei ole sekään, jos tiekunnat maksattavat tienpitonsa pelkästään ulkopuolisilta perittävillä tiemaksuilla.

Pahimman kelirikon aikana henkilöautollakin ajaminen voi aiheuttaa vaurioita vettyneen metsätien kulutuskerrokseen, jos tietä ei ole rakennettu ympärivuotiseen liikennöintiin.

Korjaus voi maksaa vahinkojen laajuudesta riippuen sadoista jopa tuhansiin euroihin, ja tien rikkoja on velvollinen korvaamaan tekemänsä vahingot.

”Pahimmat vauriot aiheutuvat mäkisessä maastossa, kun vesi virtaa renkaan jättämää uraa pitkin myötämäkeen”, tienrakennuksen asiantuntija Risto Juopperi Vesilahdelta kertoo.

On tavallista, ettei vahingon aiheuttajaa saada maksajaksi.

”Vahingoista kannattaa ilmoittaa omaehtoisesti ja sopia asia tiekunnan kanssa. Metsästäjillä on varmasti tarvetta ajaa pyyntialueilleen jatkossakin”, Juopperi huomauttaa.

Lue lisää:

Katso videolta, mitä keminmaalainen metsästäjä miettii nykyisestä hirvijahdista – aikaisemmin matka passipaikalle oli pitkä taival

Tieyhdistys: Suomessa ei tunnusteta yksityisteiden arvoa

Milloin yksityistien käytöstä voi periä korvausta ulkopuolisilta? Virkamies vastaa

Kari Lindholm
”Pohjoisessa maanomistajat arvostavat sitä, että metsästäjät pitävät hirvikannan kurissa. Tienkäyttöoikeuden on ajateltu kuuluvan maanvuokraukseen”, kertovat Kemimaassa toimivan Liedakkalan Metsämiehet ry:n Tapani Rönkkö (vas.), Pekka Rapo, Kari Heinonen ja Tapio Korpi.
Lue lisää

Yliö: Ovatko yksityistiet kaikkien käytössä? Ne ovat yksityistä omaisuutta, joiden pitäisi palvella omistajiaan

Yksityistiet eivät ole kaikkien käytössä – vai ovatko?

"Jokainen vierasmaalaisilta rekoilta tiemaksuna perittävä euro olisi tarpeen tienpidossa", sanoo kuljetusalan pomomies – ulkomaisia kuljetuksia voi olla tien käyttäjistä paikoin jopa viidennes

Jahti huomioon myös tien päällä