Luonnonsuojelulaki olisi vaarantanut puukaupan laajoilta alueilta eikä korvauksia olisi tullut, MTK arvioi

Suojelu ei olisi perustunut lakiin vaan asetukseen, jolloin metsänomistajalle ei olisi tarvinnut maksaa korvauksia suojelluista alueista.
Hallituksen esitys luonnonsuojelulaista olisi voinut vaarantaa tiettyjä luontotyyppejä sisältävien metsien puukaupat, kun ostajia olisi painostettu jättämään alueen puut ostamatta.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.