Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan

MTK haluaa luoda Suomeen luontoarvomarkkinat – Uusi palvelu voisi tarjota alustan myös ekologiselle kompensaatiolle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK toivoo vapaaehtoisuuteen ja markkinoihin perustuvia malleja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.
Muun muassa metsätalous, ilmastonmuutos ja maatalousympäristöjen muutokset heikentävät luonnon monimuotoisuutta.
Muun muassa metsätalous, ilmastonmuutos ja maatalousympäristöjen muutokset heikentävät luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Hanne Manelius

”Monimuotoisuustavoitteisiin päästään, kun meillä on tarjota metsänomistajille ja yrityksille riittävästi työkaluja, kannusteita ja rahoitusta”, totesi MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola Metsähallituksen uhanalaisuusseminaarissa Helsingissä marraskuun viimeisellä viikolla.

MTK on nyt rakentamassa työkalua. Ensi vuoden alkupuolella avattava Luontoarvot.fi on palvelu, jonka avulla MTK haluaa synnyttää Suomeen niin sanotut luontoarvomarkkinat. Mäki-Hakolan mukaan palvelulla luodaan markkinalähtöisesti keinoja luonnon tilan parantamiseksi.

”Metsänomistajilla on metsiinsä liittyen erilaisia käyttötavoitteita. Luontoarvot.fi laajentaa metsänomistajan mahdollisuuksia metsiensä elinkeinolähtöiseksi hyödyntämiseksi.”

Kantava ajatus on se, että metsänomistaja voisi saada tuloja muustakin kuin puukaupasta.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Mäki-Hakola uskoo, että Luontoarvot.fi voi tulevaisuudessa tarjota alustan myös ekologiselle kompensaatiolle. Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla.

Ympäristöministeriö kehittää parhaillaan ekologisen kompensaation mahdollisuuksia osana luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta. Ministeriön mukaan kompensaatio on viimeinen keino, kun haittoja luonnolle ei voida muulla tavoin estää tai lieventää.

Vauhtia maisema-arvokauppaan

Tulevassa palvelussa voisi MTK:n mukaan edistää yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamista tai maisema-arvokaupan kehittymistä.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Maisema-arvokauppa tai virkistysarvokauppa ei ole sanottavasti kehittynyt Suomessa. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että metsäalueen käyttäjät maksavat niin sanottua maisemahyvitystä metsänomistajalle, joka on sopimuksella sitoutunut hoitamaan metsiään ottaen huomioon luontoarvot.

Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus ja Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys aloittivat Kuusamossa syksyllä 2020 kokeilun maisema-arvokaupasta. Siellä lähtökohtana on monimuotoisuuden ohella matkailu. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden nähdään paranevan, kun matkailuyrittäjien lisäksi myös yksityiset metsänomistajat hyötyvät matkailusta.

Kokeilussa mukana olevat metsänomistajat voivat valita, haluavatko he säilyttää alueen koskemattomana sopimuskauden ajan vai käsitellä metsää tavalla, joka säilyttää metsän peitteisenä. Metsänomistajille maksettava korvaus määräytyy tämän mukaisesti.

Artikkeli on julkaistu Aarteessa 11/2021.

Metsäpalvelu

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.