Pitkälle jalostettuja puutuotteita ja lisää tuottavuutta – näillä keinoilla saha- ja puutuoteteollisuus saataisiin kasvuun

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan saha- ja puutuoteteollisuuden yritysten tulisi tavoitella tuotteilleen korkeaa jalostusarvoa, pitkää elinkaarta ja kierrätettävyyttä.
Tilaajalle
Saha- ja puutuoteteollisuuden yritysten tuottavuuden lisääminen onnistuu metsäkeskuksen laatiman tulevaisuuskatsauksen mukaan uudella teknologialla, työntekijöiden ja yritysjohdon kouluttamisella sekä tuotannonohjaisjärjestelmien automatisoinnilla.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.