Havumetsien kivennäismaasta tulee hiilinielu puuston varttuessa, kertoo tuore tutkimus

Metsämaan hiilivarasto on tutkimuksen perusteella kuusikoissa männiköitä suurempi.
Mitä enemmän metsikössä on eloperäistä ainesta ja mitä ravinteisempi kasvupaikka on, sitä nopeampaa on metsämaan hiilivaraston kasvu.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.