Metsä

Tapio selvitti: Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelu hyvällä tasolla

Kehittämiskohteena on vesiensuojelun termien tarkempi käyttö suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta työohje olisi yksiselitteinen.
Harri Mäenpää
Vaikka toiminnan nykyvaatimukset täyttyvät, on vesiensuojelussa vielä Metsähallituksen mukaan kehitettävää. Kuvituskuva kunnostusojituskohteelta.

Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelu on vaatimuksiin nähden hyvällä tasolla, selviää Tapion tekemästä ja maaliskuun alussa julkaistusta laadunseurannasta.

”Ensimmäistä kertaa arvioinnin teki ulkopuolinen taho. Tapion asiantuntijat tarkastivat Etelä-Suomen, Pohjanmaa-Kainuun ja Lapin alueilla 15 kunnostusojituskohdetta, joiden yhteispinta-ala oli yli 800 hehtaaria”, kertoo Metsähallituksen kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo.

Vaikka toiminnan nykyvaatimukset täyttyvät, on vesiensuojelussa vielä kehitettävää, Metsähallitus toteaa tiedotteessaan.

Kehittämiskohteeksi Tapio esitti vesiensuojelun termien tarkempaa käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta työohje olisi yksiselitteinen.

Lisäksi vesiensuojelua koskeva tiedonkulku tietojärjestelmien välillä sekä niistä edelleen kaivinkone- ja metsäkonekuljettajille tulisi varmistaa.

Kunnostusojituksessa ja maanmuokkauksessa toimenpiteet suunnitellaan Metsähallituksen mukaan siten, että kiintoaineksia ja ravinteita ei pääse vesistöihin.

Lisäksi järvien, jokien, purojen ja lähteiden ympärille jätetään riittävät suojavyöhykkeet vesistöhaittojen ehkäisemiseksi.

”Suunnittelussa oli käytetty monipuolisesti vesiensuojelumenetelmiä sekä kuivatusalueella että purkupisteissä. Kunnostusojitustyömailla vesiensuojelutyöt oli useimmiten toteutettu ammattitaitoisesti”, asiantuntija Ari Kotiharju Tapiosta toteaa.

Metsähallituksen metsätalouden työn jälkeä seurataan sekä sisäisin että ulkoisin arvioinnein.

Yhtiön mukaan säännöllisillä seurannoilla varmistetaan, että toimenpiteiden ympäristönhoidollinen taso säilyy korkeana, ja että toiminta on vastuullista ja ohjeiden mukaista.

Lue myös:

Metsähallitus ylsi tulostavoitteeseensa hakkuita lisäämättä – tulouttaa valtiolle 139 miljoonaa euroa

Vesiensuojelun asiantuntija arvostelee kunnostusojitusten ja turvetuotannon tukia – rahaa syydetään tukiin, joiden haittavaikutuksia paikkaillaan verovaroin

Kunnostusojitukset nousevat tapetille, kun kemeralaki muuttuu – MTK:n Tiirola: "Ojitus on vesilain mukainen oikeus"

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI