Stora Enso kannustaa metsänomistajia lisäämään lahopuuta metsissä – tavoitteena on kaksinkertaistaa tekopökkelöiden määrä - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Stora Enso kannustaa metsänomistajia lisäämään lahopuuta metsissä – tavoitteena on kaksinkertaistaa tekopökkelöiden määrä

Asiasta sovitaan aina metsänomistajan kanssa kunkin hakkuun kohdalla erikseen, Stora Enson yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila sanoo.
Johannes Wiehn
Tekopökkelö tehdään yleensä lehtipuusta. Puu katkaistaan 2–4 metrin korkeudelta.

Stora Enso kertoo toteuttavansa puunkorjuussaan Suomessa Metsäteollisuus ry:n käynnistämää toimintaohjelmaa lahopuun lisäämiseksi.

Korjuualoille jätetään kuollutta puuta ja tekopökkelöitä aikaisempaa enemmän metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta. Katkaisu nopeuttaa lahoamista, jolloin saadaan nopeasti lisää lahoavaa puuta metsiin.

Stora Enson yritysvastuujohtajan Pekka Kallio-Mannilan mukaan tekopökkelöiden määrää pyritään lisäämään hakkuiden yhteydessä kesäkuusta alkaen.

Tähän asti tekopökkelöitä on tehty hehtaarille kaksi metsänomistajan suostumuksella.

"Tavoitteemme on tehdä neljästä viiteen tekopökkelöä hehtaarille. Asiasta kuitenkin sovitaan aina metsänomistajan kanssa kunkin hakkuun kohdalla erikseen", Kallio-Mannila sanoo tiedotteessa.

Tekopökkelöitä tehdään sekä kasvatus- että päätehakkuissa. Katkaisun jälkeen puunlatva jätetään korjaamatta, mikä lisää myös maalahopuuta.

Stora Enso korostaa, että luonnon monimuotoisuutta kannattaa vaalia myös siksi, että lajirikas elinympäristö on vastustuskykyisempi erilaisia häiriöitä, kuten myrsky- tai hyönteistuhoja vastaan. Monimuotoisuus myös auttaa luontoa sopeutumaan muuttuvaan ympäristöön kuten vaihtelevaan ilmastoon.

Lahoava puuaines tarjoaa elinympäristön sadoille metsälajeille. Jopa 19 prosenttia metsälajeista on riippuvaisia lahopuusta, tiedotteessa todetaan.

Lahopuu on erityisen tärkeää erilaisille kääville, jäkälille ja kovakuoriaisille. Monet tikat ja tiaiset tekevät pesäkolonsa lahoihin puihin.

Metsänomistajia neuvotaan säästämään kuolleet pysty- ja maapuut. Erityisen tärkeitä ovat lehtipuut sekä järeät kuolleet rungot. Säästöpuut annetaan lahota paikalleen.

Muita metsien monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kulotus, vesistöjen suojavyöhykkeet sekä riistatiheiköt.

Lisää aiheesta:

EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"

UPM aikoo kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään Suomessa – taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden ohjeita muutetaan

Lue lisää

Stora Enson hanke puisesta pääkonttorista etenee – finaaliin kuusi ehdokasta

Uimaharjun liukosellusta ja Sunilan ligniinistä puupohjaista hiilikuitua – Stora Enso aloittaa yhteistyön Cordenka-yhtiön kanssa Saksassa

UPM vankisti etumatkaansa kilpailijoihin – koronakriisin vaikutukset vaihtelevat tuoteryhmittäin yhtiöillä

Stora Enson puutuotteiden johtajaksi Lars Völkel – hän seuraa Jari Suomista, joka aloitti metsädivisioonan johtajana vuoden alussa