Metsä

EU:n metsälinjauksiin liittyy paljon riskejä, joiden torjuminen vaatii kovaa työtä, Metsäteollisuuden Ilkka Hämälä varoittaa

EU:ssa toimivalta metsäasioissa kuuluu jäsenvaltioille eikä unionille, mutta uusien strategioiden kautta EU-tavoitteita vyöryy kansalliselle tasolle.
Pekka Fali
"Toimialana meidän pitää koko ajan parantaa toimintatapojamme sekä taloudellisten että ilmastokysymysten ja biodiversiteetin kannalta", Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Euroopan komission keväällä julkistamaan biodiversiteettistrategiaan liittyy Suomen metsätalouden ja metsäteollisuuden kannalta paljon riskejä, joiden torjuminen vaatii kovaa työtä, Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

EU:n ympäristöpääosastolla valmistellun biodiversiteettistrategian tavoitteena on suojella EU:n maa- ja merialasta 30 prosenttia. Aloitteissa ehdotetaan ratkaisuja, joilla voidaan monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi vähentää soiden, turvemaiden ja metsien päästöjä sekä edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Erityisen haasteellisena Hämälä pitää sitä, ettei missään ole yhteneväisiä määritelmiä esimerkiksi, mitkä alueet luetaan turvemaiksi, millainen on vanha metsä tai alkuperäinen metsä tai mikä on suojelun määrittely.

"Eli strategia on, mutta mitä tämä tarkoittaa EU-tasolla ja mitä kansallisella tasolla, ei tiedetä."

"Suomessa meidän pitää katsoa nyt toimialajärjestöjen, virkakunnan ja poliitikkojen kesken, mikä olisi Suomen kannalta järkevä lopputulema. Se on parin seuraavan vuoden iso työ."

EU:ssa maatalouspääosasto on puolestaan tekemässä uutta metsästrategiaa.

Metsäteollisuus toimialana pyrkii Hämälän mukaan siihen, että metsästrategiassa linjattaisiin mahdollisimman paljon niitä kysymyksiä, jotka liittyvät myös biodiversiteettistrategiaan.

Näin linjaukset saataisiin lähemmäksi kansallisten metsätalouksien todellisuutta.

Hämälä toteaa, että vaikka EU:ssa toimivalta metsäasioissa kuuluu jäsenvaltioille eikä unionille, uusien strategioiden kautta EU-tavoitteita vyöryy kansalliselle tasolle.

"Tämä on aika voimakkaassa elovaiheessa."

EU:n vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin ajattelussa Hämälä näkee paljon myös mahdollisuuksia, sillä metsäteollisuuden tuotteet ovat monessa kohtaa vastaus ohjelman tavoitteisiin.

"Viestimme komissiolle on, että hei jos haluatte resurssien tehokkaaseen käyttöön perustuvan vihreämmän EU:n, metsäteollisuus on ratkaisu siihen. Mutta antakaa meidän käyttää vastuullisesti metsävaroja."

Hämälä korostaa, että kilpailukyvyn ehdoton edellytys on riittävä raaka-ainepohja. Ilman sitä metsäteollisuuden ei Suomeen kannata investoida.

"Se tarkoittaa, että meillä pitää olla yhteiskunnallinen tahtotila viedä eteenpäin ja kehittää metsätaloutta niin, että se vastaa kaikkiin yhteiskunnallisiin moninaisiin tarpeisiin."

"Toimialana meidän pitää koko ajan parantaa toimintatapojamme sekä taloudellisten että ilmastokysymysten ja biodiversiteetin kannalta."

Lue myös: Metsäteollisuus toimii veturina jos edellytyksistä huolehditaan – puheenjohtajapatruunalla on vakaa usko, että maan hallitus ymmärtää alan merkityksen

Katso uusin video
Lue lisää

Metsä Groupin eettisyysindeksi 84 prosenttia, tavoite on 100 prosenttia vuoteen 2030 mennessä

Metsäpolitiikka täytyy pitää kansallisissa käsissä ja metsiä tarkastella monesta näkökulmasta, EU-maiden ministerit muistuttivat

Suomen Yrittäjien kysely: Työnantajayrittäjät toivovat seuraajia Metsäteollisuuden tes-ratkaisuille

Metsänomistaja päättää