Metsä

Illan metsä-äänestys jakaa suomalaiset europarlamentaarikot – "Taas on samat väännöt edessä siitä, millaista kestävä metsänkäyttö on"

Uusi metsästrategia on poliittisesti vaikea kysymys Euroopan parlamentissa. Mielipiteet jakautuvat myös suomalaisten kesken.
Päivi Sivonen, Kari Salonen, Maria Miklas
Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa edustavat samaa EU-puoluetta, EPP:tä.

Euroopan parlamentti äänestää tänään tiistaina illalla EU:n metsästrategiasta. Pohjana on meppi Petri Sarvamaan (kok.) valmistelema mietintö, joka hyväksyttiin syyskuussa maatalousvaliokunnassa.

Vaihtoehtoisia raportteja on kaksi. Toisen on valmistellut parlamentin EU-kriittinen ryhmä ID ja toinen perustuu ympäristövaliokunnan kantaan. Jos näistä jompikumpi menee läpi, Sarvamaan raportti kaatuu.

Suomalaismepeistä ainakin Ville Niinistö (vihr.) on kertonut äänestävänsä Sarvamaan raporttia vastaan. Myös Sirpa Pietikäinen (kok.) pitää ympäristövaliokunnan lausuntoon perustuvaa raporttia parempana vaihtoehtona.

"Ympäristövaliokunnan kanta on tasapainoisempi. Sillä, kumpi malli valitaan, ei ole Suomen metsien kannalta väliä, mutta kun puhutaan koko Euroopasta, niin kyllä sen olisi syytä olla mukana."

Komissio julkaisi keväällä tiedonantonsa Euroopan luonnon monimuotoisuudesta niin kutsutussa EU:n biodiversiteettistrategiassa. Sen mukaan metsien suojelua pitäisi lisätä merkittävästi Euroopassa.

Parlamentin metsäneuvottelujen kiistakapula onkin, pitäisikö uusi metsästrategia pitää monimuotoisuusmietinnöstä erillään vai linkittää yhteen. Suomalainen metsäsektori on painottanut, että metsien taloudelliset näkökulmat on kirjattava metsästrategiaan mukaan.

"Puu ei riitä energiaan, vaatteisiin ja puurakentamiseen, kun puhutaan globaalisti. Resurssitehokkuuden ja käyttöhierarkian lisäämiseen on panostettavana. Meillä on Euroopassa isot haasteet, mutta EU:n ulkopuolella vielä isommat haasteet", Pietikäinen toteaa.

Sarvamaa kuivailee neuvotteluita vaikeiksi. Hänen mielestään metsästrategiassa on tärkeää tiedostaa kestävä metsänhoito ja puun käytön talousvaikutukset ympäristöarvojen rinnalla.

"Kyseessä on iso rakenteellinen ylätason keskustelu. Eräät mepit yrittävät väittää, että strategia, jonka olen valmistellut, sisältää laillisia virheitä."

"Metsät ovat jäsenmaissa niin erilaisia ja erilaisessa tilassa. Tässä ovat mukana poliittiset jakolinjat siitä, pitäisikö metsästrategiaa johtaa biodiversiteettistrategian kautta", Sarvamaa sanoo.

Sarvamaa toivoo, että tämänpäiväisessä äänestyksessä säilyy tasapaino "mitä kaikkea metsässä ja metsästä voidaan tehdä".

"Biodiversiteettistrategia mainitaan raportissani 39 kertaa. Esitys käsittelee holistisesti ilmastokysymyksiä ja punaisena lankana on kestävä metsänhoito. Mukana ovat metsitys, puun kiertotalouskäyttö ja fossiilisten korvaaminen puuraaka-aineilla."

Päivitetyn metsästrategian tarkoitus on toimia pohjana silloin, kun EU valmistelee metsiin liittyviä kirjauksia. Komissio julkaisee ehdotuksensa – jossa myös parlamentin kanta otetaan huomioon – ensi vuonna.

EU:lla ei ole omaa metsäpolitiikkaa, mutta metsiin otetaan kantaa osana ilmasto- ja ympäristölainsäädäntöä.

Metsien käytöstä keskustellaan lähikuukausina lisää, kun EU:n maankäytön ja metsätalouden hiilinieluja koskeva lulucf-lainsäädäntö avataan uudelleen tarkasteluun.

Henna Virkkunen (kok.) pitää Sarvamaan ehdotusta hyvänä pohjana metsiin liittyvälle keskustelulle.

"Petrin raportti on tosi hyvä. Siinä on löytynyt balanssi ja metsien taloudellinen merkitys, sekä se, että metsät ovat hiilinielu, kun niitä aktiivisesti hoidetaan."

"Tärkeää on tuoda talouskäyttöä esiin ja näkökulmaa puusta raaka-aineen lähteenä. Taas on samat väännöt edessä siitä, millaista kestävä metsänkäyttö on", Virkkunen ennustaa.

Teuvo Hakkarainen (ps.) kertoi, ettei voi hyväksyä Sarvamaan paperissa esiintyviä "vihreitä utopioita, sääntelyä eikä EU-tukia".

"Kokonaisuus on kuitenkin tasapainoinen ja hyväksyttävissä", hän tiedotti ennen äänestystä.

Lue myös:

EU:n ilmastolaki päättää jäsenmaiden hakkuista – "Jos lulucf-päivitys hoidetaan huonosti, jälkilasku tulee meille metsäisille maille"

EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "Monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"

Metsäraportista käydään tulista vääntöä EU-parlamentissa – Ville Niinistö: "Jos muutosehdotukset eivät mene läpi, todennäköisesti äänestän strategiaa vastaan"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

"Meidän toive on, että jos asiantuntijuutta täydennetään, asiantuntijoilla olisi laajaa osaamista metsien käytöstä" – Metsäteollisuuskin odottaa tietoja taksonomian etenemisestä

Komissiolle ei saa antaa yhtään siimaa

Lue, miten monin tavoin EU vaikuttaa metsiin – esitykset tulevat näkymään myös metsänomistajien arjessa

Metsänomistajat ansaitsevat kiitoksen