Metsä

Metsäraportista käydään tulista vääntöä EU-parlamentissa – Ville Niinistö: "Jos muutosehdotukset eivät mene läpi, todennäköisesti äänestän strategiaa vastaan"

EU-parlamentti äänestää maatalousvaliokunnan raportista lokakuussa. Sitä ennen on käytävänä vielä tiukkoja neuvotteluja.
Kuvat: Timo Ahonpää, Maria Miklas / Kuvitus: Juho Leskinen
Ville Niinistö ja Petri Sarvamaa ovat erimielisiä metsästrategiasta.

Jos EU:n metsästrategian raporttiin ei saada europarlamentissa tarvittavia muutoksia, ympäristövaliokunnan meppi Ville Niinistö (vihr.) aikoo äänestää metsästrategiaa vastaan lokakuussa.

”Pohjaehdotuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon kestävän metsätalouden reunaehtoja: metsien käytön on oltava ilmastonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää”, Niinistö kommentoi.

”Vihreä ryhmä tulee tekemään muutosehdotuksia, joissa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ekologisten käytävien vahvistaminen suojelualueiden kesken. Jos nämä eivät mene läpi – mikä ei ole vielä varmaa – pidän todennäköisenä, että äänestän ryhmäni tavoin koko strategiaa vastaan."

Niinistön mukaan metsien talouskäyttöä voidaan puolustaa vain silloin, jos luontonäkökulmat huomioidaan riittävästi. Luonnon monimuotoisuutta ei voi suojella ainoastaan suojelualueilla, hän vetoaa.

”EU:n toimivalta koskee ensi sijassa luonnonsuojelua ja ilmastotavoitteita, kun taas metsien talouskäyttö on jäsenmaiden toimivallassa. Siksi metsätalouden asioita kannattaa arvioida luonnonsuojelun kautta, koska se on kuitenkin se alue, jolta EU tekee lainsäädäntöä. Muutoin vaarana on, että metsästrategia jää kokonaan sivuun EU:n päätöksissä.”

Maatalousvaliokunnan raportissa Niinistö kiittelee tavoitetta, jossa kestävällä metsätaloudella on asemansa muovin korvaajana.

”Näiltä osin strategiaan voi yhtyä – kestävällä biotaloudella on mahdollista luoda Suomeen ja Eurooppaan työpaikkoja.”

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta hyväksyi maanantaina EU:n uutta metsästrategiaa koskevan raportin.

Metsästrategian pääneuvottelija, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) on tyytyväinen lopputulokseen.

Valiokunnassa hyväksyttyjen päätelmien mukaan metsäpolitiikasta tulisi päättää kansallisesti. Tätä Sarvamaa pitää voittona suomalaiselle metsätaloudelle.

”Neuvottelut eivät olisi paremmin voineet mennä – kestävä metsänhoito nähtiin tässä isona juttuna”, hän sanoo.

Sarvamaa kuvailee neuvotteluita vaikeiksi, koska useiden EU-ryhmien mielipiteet metsistä vaihtelevat jyrkästi. Myös Sarvamaan edustamassa EPP-ryhmässä esitettiin vastalauseita metsien taloudelliselle käytölle.

”Neuvottelut olivat monimutkaiset ja raskaat, koska kukin euroedustaja ajoi oman jäsenvaltionsa metsäkantoja. Monet halusivat metsästrategian pääviestiksi luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kestävän metsänhoidon sijaan.”

Osa mepeistä on ollut sen kannalla, että EU:lla tulisi olla oma metsäpolitiikkansa. Nyt metsien käyttöä ohjataan epäsuorasti energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kautta, mutta jokainen EU-maa tekee itse kansalliset linjauksensa metsien käytöstä. Tämä viesti pysyi myös maatalousvaliokunnan raportissa.

”Eräät mepit ovat valittaneet, että tämä on täysin puolueellinen ja skandinaavien tekemä raportti. Niillä, jotka eivät tunnusta kestävän metsänhoidon merkitystä, on metsistä usein puutteellinen ja yksipuolinen näkemys, joka tulee oman maan metsien tilan kautta sekä maantieteellisesti.”

"Kaikkein änkyrimmät mepit pöytäsivät esitykseeni toistasataa muutosesitystä. Lopputuloksessa kuultiin myös muita valiokuntia ja se on todella tasapainoinen."

Sarvamaan kanssa samanmielistä tukea löytyi muun muassa sosiaalidemokraattisesta S&D-ryhmästä.

”Tärkeintä oli, että lopullisen tekstin viestinä pysyi se, että kestävällä metsänhoidolla autetaan ilmastotavoitteita, korvataan fossiilisia raaka-aineita ja pidetään yllä biodiversiteettiä. Myös yksityiset metsänomistajat ovat tekstissä mukana.”

EU-parlamentti äänestää mietinnöstä lokakuussa Strasbourgissa.

"Nyt meillä on käsissä avaimet, joilla vakuuttaa myös muut poliittiset ryhmät raportin taakse. Kaikkien mielipiteitä en voi muuttaa, mutta yritän saada enemmistön kanssani samalla linjalle."

Euroopan komissio julkaisee ensi vuonna uudistetun EU:n metsästrategian, jolla on ohjausvaikutus metsiin. Sarvamaa uskoo, että komissio löytää samanlaisen lähestymistavan kuin maatalousvaliokuntakin.

Tavoitteena on, että metsästrategiaan voidaan nojata aina, kun EU ottaa kantaa metsien käyttöön.

"Käsissämme on erinomainen raportti, johon voimme jatkossa tukeutua."

Lue myös:

Mepit erimielisiä Suomen metsätalouden kestävyydestä: "Avohakkuiden käytön laajuus on Suomen kipupiste"

"Voitto suomalaiselle metsänhoidolle" – EU-parlamentin valiokunta äänesti metsästrategiasta vaikeiden neuvottelujen jälkeen

Katso uusin video
Lue lisää

Lyijyhaulikiellosta äänestetään ensi viikolla EU:ssa – Sarvamaa ajaa parlamentissa kiellon palauttamista takaisin komission valmisteluun

Metsäpolitiikka täytyy pitää kansallisissa käsissä ja metsiä tarkastella monesta näkökulmasta, EU-maiden ministerit muistuttivat

Metsänomistaja päättää

Capin todellinen merkitys