MT Hevoset: Voit lukea MT Hevoset -sisältöjä maksutta 8.2.2021 saakka.
Metsä

Kemijärven sellutehdashankkeelle hyvä uutinen: Valitukset eivät kaada ympäristölupaa, päätti Vaasan hallinto-oikeus

"Hallinto-oikeuden päätös yhtiön ympäristöluvasta mahdollistaa Kemijärven biojalostamon rakentamisen", yhtiö toteaa. Investointipäätöstä odotetaan yhä.
Antti Raatikainen
Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala esittelee tehdashanketta pari vuotta sitten otetussa kuvassa.

Vaasan hallinto-oikeus julkisti 31.12.2020 päätöksen, jossa se piti voimassa Kemijärvelle suunnitellun sellutehtaan ympäristöluvan.

"Vaasan hallinto-oikeuden päätös yhtiön ympäristöluvasta mahdollistaa Kemijärven biojalostamon rakentamisen. Päätös on yhtiön kannalta katsottuna erittäin myönteinen", tiedottaa hanketta suunnitteleva Boreal Bioref Oy.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Boreal Biorefille ympäristöluvan jo kesäkuussa 2019. Siitä kuitenkin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen.

Luvasta tehtiin 16 valitusta. Valittajien joukossa oli hallinto-oikeuden mukaan yksityishenkilöitä, ympäristöterveyslautakunta, kylätoimikunta, yhdistyksiä ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Kolme valitusta jäi tutkimatta.

Hallinto-oikeus kertoo poistaneensa kaksi lupamääräystä, muuttaneensa viittä lupamääräystä ja lisänneensä päätökseen kolme lupamääräystä. "Poistetut lupamääräykset koskivat soodakattilan lentotuhkan liuottamista veteen ja johtamista edelleen jätevedenpuhdistamolle. Muutetut lupamääräykset koskivat jäähdytysvesiä ja jätevesiä sekä vedenottoputken, jäähdytysvesi- ja prosessivesien viemäriputkien sekä diffuusorin sijoittamista ja rakentamista. Lisätyt lupamääräykset koskivat ennakkotarkkailua ja elinkeinokalastajille osoitettavaa moottorikelkkareittiä. Muilta osin ympäristölupaa ja vesitalouslupaa koskeneet valitukset hylättiin", oikeus kertoo tiedotteessaan.

Hylättyjä vaatimuksia olivat muun muassa palauttaminen yva-menettelyyn, katselmuksen toimittaminen ja EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun pyytäminen.

Esimerkiksi Kuopioon suunnitellun Finnpulpin sellutehtaan ympäristölupa hylättiin vesien pilaantumisriskin vuoksi sen jälkeen, kun siitä valitettiin. Kemijärven tapauksessa päätös oli toisenlainen.

"Hallinto-oikeus katsoi, että biotuotetehtaan päästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön merkittävää pilaantumista", oikeus kertoo tiedotteessaan.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kemijärven biojalostamon vuosituotannoksi on suunniteltu 500 000 tonnia. Hanke on ollut vireillä jo pitkään, mutta lopullista investointipäätöstä odotellaan yhä.

Juttua muokattu 31.12.2020 kello 10.50: Lisätty hallinto-oikeuden antamat tiedot.

Lue myös:

Suomen vesistöjen luokittelu ja uudet oikeuspäätökset vaikeuttavat teollisuuden toimintaa ja investointeja – Kemijoki: Aiheuttaa kohtuutonta haittaa Suomen taloudelle

KHO: Kuopioon aiottu Finnpulp Oy:n biotuotetehdas ei saa ympäristölupaa

Professori: "Finnpulpilta evätty ympäristölupa on ilman muuta ennakkopäätös" – väläyttää tehtaille määräaikaisia ympäristölupia

Katso uusin video: Jättirekat
Lue lisää

Terrafamen akkukemikaalitehdas sai ympäristöluvan kiristynein ehdoin

Aarre: Gutzeitin sellutehdas on tuonut Kotkaan työtä jo reilun vuosisadan – Tehdas ei ollut vain työpaikka, sillä moni sai yhtiöltä myös asunnon

Metsä Fibren tehdas tärkeä koko Suomelle

Metsä Fibren Kemin tehtaan viimeisiä lupavääntöjä käydään vesistöpäästöistä – Luonnonsuojeluliiton jälki näkyy