Metsä

Tapio julkaisi tietopaketin ilmastokestävästä metsätaloudesta

Opetusmateriaali on tarkoitettu ammatti- ja ammattikorkeakoulujen metsäopetukseen, mutta soveltuu myös metsänomistajille.
Hanne Manelius
Sekametsän kasvatus on eräs keino varautua ilmastonmuutokseen. Yhden puulajin metsiköt ovat alttiimpia erilaisille tuhoille.

Tapio on julkaissut verkossa opetusmateriaalia ilmastokestävästä metsätaloudesta.

Aineisto on suunniteltu ensisijaisesti ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen metsäopetukseen, mutta siihen voi perehtyä yhtä hyvin kuka tahansa metsätalouden ilmastovaikutuksista kiinnostunut.

Ilmastokestävällä metsänhoidolla tarkoitetaan metsänhoidon sopeuttamista tulevaan ilmastoon niin, että muutoksesta johtuvia riskejä vältetään ja hyödynnetään lämpenemisestä johtuva puuston lisäkasvu. Ilmastokestävä metsänhoito voi olla myös ilmastonmuutoksen hillitsemistä metsätalouden keinoin.

Aineiston periaatteena on metsänomistajalähtöisyys: Metsänomistaja määrittää metsiensä käytölle tavoitteet, ja aineistosta saa tietoa päätöksenteon tueksi.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Aineisto pohjautuu Tapion metsänhoidon suosituksiin. Tapio uusii suosituksia, ja tavoitteena on tuoda ilmastokestävät ratkaisut osaksi kokonaisuutta.

Tähän mennessä Tapio on julkaissut verkossa kolme opetusmateriaalipakettia. Myöhemmin tarjolle tule vielä aineistoa tukeva materiaalipankki.

Ilmastokestävän metsätalouden opetusmateriaalipaketit:

Osa 1: Johdanto

Osa 2: Sopeutuminen ja hillintä

Osa 3: Erityiskysymykset

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Jalostettu taimi tuottaa laatupuuta – muista kysyä taimen alkuperästä kasvattajalta tai välittäjältä, sillä jalostamattoman hinta voi olla sama

Metsänhoidon suositukset päivitetään ilmastokestäviksi

Tapio selvitti: Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelu hyvällä tasolla

Miltä metsä näyttää harvennushakkuun jälkeen? Virtuaalimetsässä hoitotöitä voi suunnitella etänä