Metsä

Suomalaismeppien joukko vaatii muutosta EU:n uusiin metsätalouden kestävyyskriteereihin – "Aiheuttaisi tarpeetonta taakkaa pienille metsänomistajille"

Suomalaisen meppijoukon mielestä kestävän rahoituksen kriteerit olisivat askel kohti EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa.
Kari Lindholm
Ilmastokestävyyskriteerien raportointivelvollisuus koskee yrityksiä, mutta se tulee myös metsätiloille puunhankinnan kautta.

Euroopan komission rahoituslainsäädännön valmistelu on herättänyt ristiriitaisia reaktioita suomalaisten europarlamentaarikkojen keskuudessa.

Elsi Katainen (kesk.), Mauri Pekkarinen (kesk.) ja Nils Torvalds (r.) lähettivät komissiolle kirjeen, jossa muistutetaan komission kestävän rahoituksen esityksen vaaroista Suomen metsäsektorille.

Komissiolta odotetaan huhtikuussa ilmastokriteerejä vihreälle rahoitukselle. Kestävyyskriteerien taustalla on EU:n tavoite ohjata rahoitusmarkkinoita ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin sijoituksiin sekä luokitella eri taloustoimenpiteitä niiden kestävyyden perusteella.

Uusien rahoitusvälineiden käyttöönotto edellyttää uudenlaista kestävyyden raportointia yli 500 henkilön yrityksiltä ensi vuoden alusta lähtien. Myös metsäteollisuusyritysten olisi osoitettava, ettei se tuota toiminnallaan merkittävää haittaa ilmastolle ja ympäristölle.

Ilmasto- ja ympäristökriteerien raportoiminen ei suoraan koske metsänomistajia, mutta vaikutukset tulevat yksityisille metsätiloille metsäteollisuusyritysten puunhankinnan kautta.

Viime viikolla komissiosta vuotaneen taksonomia-ehdotuksen mukaan kestävä metsätalous tarkoittaisi, että yli 25 hehtaarin metsätiloille tulisi pakolliseksi kahden ja kymmenen vuoden välein tarkastettava metsäsuunnitelma.

Suomalaisen meppijoukon mielestä taksonomia-säädöksen lähestymistapa kestävään metsänhoitoon on liian kapea. Siinä ei oteta huomioon, että metsät ja metsäpolitiikka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.

"Metsänhoitosuunnitelman yksityiskohtaisuus aiheuttaisi tarpeetonta taakkaa pienille metsänomistajille ja vaarantaisi taksonomian tavoitteet. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota luonnonläheisen metsätalouden -termiin, joka on esitetty viimeisimmässä luonnoksessa. Koska termi on jätetty tulkinnanvaraiseksi, sitä ei pitäisi ottaa mukaan kriteereihin", mepit kirjoittivat komissaareille.

Mepit ovat huolissaan myös siitä, ettei bioenergiaa luokiteltaisi kestäväksi. "Bioenergia on merkittävä uusiutuvan energian lähde Euroopan unionissa, ja kestävällä bioenergialla on tärkeä rooli EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa."

"Ehdotukset ovat ristiriidassa nykyisen EU:n lainsäädännön – kuten uusiutuvan energian direktiivin – kanssa. Korostamme puun mahdollisuutta korvata fossiilisia materiaaleja ja muistutamme, että puuta ei tuoteta ensisijaisesti bioenergiaksi."

Suomen metsäteollisuus on painottanut, että komission taksonomia-luonnos antaa jäsenmaille liian vähän liikkumatilaa. Metsäteollisuusyritysten tulee jatkossa raportoida raaka-aineketjunsa kestävyyttä, ja sen pelätään lisäävän turhaa byrokratiaa.

"EU:ssa metsäpolitiikan päätäntävalta on jäsenmailla. Taksonomiassa iso periaatteellinen kysymys onkin se, annetaanko se valta pois. Esitys valitettavasti osoittaa, että komissio näkemys pitkäjänteisestä metsien hoidosta ja käytöstä on kovin suppea, yhden reiän läpi katsova", Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi kommentoi esitystä Twitterissä.

Lue myös:

"Nämä ovat paikkoja, jotka voivat olla estämässä metsien järkevää hyödyntämistä" – Uusi EU-luonnos ehdottaa yli 25 hehtaarin metsätiloille kahden vuoden välein tarkastettavaa metsäsuunnitelmaa

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Mitä EU:n vuosi 2020 tarkoittaa metsille? Ilmastosopimus Green Deal linjaa myös Suomen metsien käyttöä

Mepit erimielisiä Suomen metsätalouden kestävyydestä: "Avohakkuiden käytön laajuus on Suomen kipupiste"

Uudet metsäsodat uhkaavat, MTK ehdottaa suojelurahastoa

Kestävä metsätalous vaatii jatkuvaa taistelua EU:ssa – "Siellä on paljon väärinkäsityksiä", Metsäteollisuuden puheenjohtaja Seppo Parvi sanoo