Metsä

Tapio ja Metsäkeskus suunnittelevat veden palauttamista suojelusoille

Vesienpalautus parantaa soiden luontoarvoja ja vesistöjen tilaa.
Tapio
Onnistunut vesienpalautus Sonkajärvellä.

Tapio ja Suomen metsäkeskus kartoittavat veden palauttamiseen soveltuvia suojelusoita. Vesienpalautus parantaa suoluonnon monimuotoisuutta.

Monet soiden luontotyypeistä ovat uhanalaisia. Soiden uhanalaistumisen suurin syy on metsäojitus, Tapion johtava vesiensuojelun asiantuntija Samuli Joensuu toteaa tiedotteessa.

Yli puolet Suomen soista on ojitettuja. Myös suojeltujen soiden kuivuminen jatkuu, sillä soiden ulkopuoliset ojitukset kuivattavat soita ja ohjaavat sinne luontaisesti valuvat vedet suon ohi.

Tapio ja Metsäkeskus kartoittavat veden palauttamiseen sopivia suojelusoita paikkatietoanalyysin avulla. Potentiaalisia kohteita on löytynyt useita.

Tämän vuoden aikana maastossa käydään katsomassa 30 potentiaalista veden palauttamiseen soveltuvaa kohdetta.

Maastokartoituksessa mitataan maanpinnan korkeussuhde metsämaalta suolle. Metsäpalstoilta suojelusuolle päin tulee saada riittävästi viettoa, jotta haluttu vedenpinnan taso toteutuu.

Vedenpalautuksen suunnittelussa huomioidaan luontaiset veden virtausreitit ja tavoitellaan kyseiselle suolle ominaista vesimäärää, Joensuu selvittää.

Paikkatiedot tallennetaan metsäkeskuksen Suometsänhoidon paikkatietoaineistot -karttapalveluun, jossa ne ovat avoimesti käytettävissä.

Joensuun mukaan kohteiden toteutuksessa kokeillaan kolmea erilaista toimintamallia: luonnonhoitohankkeen, ojien kunnostushankkeen ja ennallistamishankkeen yhteydessä toteutettavaa vedenpalautusta.

"Aloitimme vesien palauttamiseen liittyvän toiminnan suunnittelun vuonna 2018 Hydrologia-Life-hankkeessa. Voimme hyödyntää sieltä saamiamme oppeja, ja edelleen kehittää vesien palauttamisen toimintamallia. Tavoitteena on, että veden palauttaminen tulisi osaksi suunnittelijoiden jokapäiväistä työtä", toteaa ympäristöasiantuntija Maija Kauppila Tapiosta.

Vesien palauttaminen parantaa vesistöjen tilaa, kun suojelusuo pidättää ravinteita ja kiintoainesta.

Mikäli metsänomistaja kunnostaa ojia metsätalousmaalla suojelusuon vieressä, vesien palauttaminen voi vähentää ojitushankkeen kustannuksia, kun vältytään pitkien johdeojien kaivamiselta.

Veden palauttaminen suojelusoille -hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Hankkeen rahoittaa Helmi-elinympäristöohjelma, jonka tavoite on suojella 20 000 hehtaaria soita vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suojelu on vapaaehtoista, ja maanomistaja saa siitä korvauksen.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsää uudistaessa kannattaa puronvarsille jättää suositeltuakin leveämmät suojavyöhykkeet – metsänomistaja voi hakea tukia arvokkaan kohteen suojeluun

Metsien luomusertifiointi kiinnostaa kunnissa

Metsänomistajat pettyivät valtion kulotushankkeeseen: "Maasto on vain nokeentunut" – "Kulotus onnistui erinomaisesti", vastaa toteuttaja

Metsänomistajien tietoa uhanalaisista lajeista lisätään: "Erinomainen esimerkki luontokadon pysäyttämisessä tarvittavasta yhteistyöstä"