Metsä

Kuusettumisen huippu taittunut, Pohjois-Suomessa metsiä uudistetaan männylle

Hirvituhot ovat vähentäneet koivun ja männyn käyttöä metsänuudistamisessa.
Kimmo Haimi
Pohjois-Suomen metsiä uudistetaan taas aiempia vuosia enemmän männylle.

Metsäkeskukseen mukaan eteläinen Suomi kuusettuu voimakkaasti aiempien vuosien tapaan. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella kuusen viljelymäärä on kuitenkin kääntynyt hienoiseen laskuun.

Kuusen viljely on edelleen yleisintä Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Savossa, missä kolme neljäsosaa uudistamisaloista viljellään kuuselle.   

"Metsänomistajat pyrkivät kuusta viljelemällä suojaamaan metsäomaisuuttaan hirvituhoilta, mutta samalla metsien tuotto alenee ja monet muut metsätuhoriskit lisääntyvät ilmaston muuttuessa. Kokonaiskestävyyden kannalta on tärkeää uudistaa kohteet kasvupaikalle luontaisesti sopivalla puulajilla", sanoo Markku Remes metsäkeskuksesta. 

Koivun suhteellinen osuus uudistusaloista on pysynyt Suomessa ennallaan viime vuonna: vain kolme prosenttia uudistusalasta viljellään rauduskoivulle. Etelä-Suomessa koivun viljelyn osuus on hieman lisääntynyt, mutta Pohjois-Suomen metsiä ei uudisteta koivulle.  

Pohjois-Suomen metsiä uudistetaan aiempia vuosia enemmän männylle. Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kuusen uudistamisalat vähenevät ja lisäksi viljellään jonkin verran aiempaa enemmän myös muita kuin kolmea pääpuulajia.  

Koivuvaltaisista metsistä yli kolme neljäsosaa on uudistettu kuuselle. Myös kuusen istuttaminen biologisesti sopimattomalle kasvupaikalle on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin.  

Remeksen mukaan metsän monimuotoisuutta voidaan lisätä lisäämällä sekapuustoisuutta jo uudistamisvaiheessa.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Katso videolta, mitä keminmaalainen metsästäjä miettii nykyisestä hirvijahdista – aikaisemmin matka passipaikalle oli pitkä taival

Hirvieläimet aiheuttavat yhä enemmän liikenneonnettomuuksia – ihmisten loukkaantumiset ovat samalla vähentyneet joka vuosi viimeisen kahdeksan vuoden ajan

Nyt kannattaa istuttaa uusia kasveja ja jakaa vanhoja – syksy on oivaa aikaa myllätä puutarhassa

Ruostesieni tuhosi kuusen lupaavan käpysadon – vitsausten nujertamiseen tarvittaisiin katovuosia