Metsä

EU:n rahoitusluokittelu saa mepeiltä huutia – metsäbiomassan energiakäytön kestävyys jakaa mielipiteitä vahvasti

Euroopan parlamentti voi valmistella vastalauseen, jos se haluaa komission rahoitusesitykseen muutoksia.
Päivi Karjalainen
Komissio on vihjannut, että bioenergian kestävyyskriteerit avataan uudelleen. Silloin keskusteluun nousee, millainen metsäbiomassa nähdään kestävänä.

Kestävien rahoituskohteiden luokittelu lisää sijoituksia aidosti vihreään toimintaan, rahoituksesta vastaava komissaari Mairead McGuinness kertoi EU-parlamentin mepeille alkuviikosta.

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa esityksensä kestävän rahoituksen luokittelusta eli taksonomiasta. Se tuo uusia vaatimuksia myös metsätaloudelle.

Komission ehdotuksen mukaan kestävän puuta käyttävän yritystoiminnan perustana on, että yli 13 hehtaarin metsätilat seuraisivat EU:n yksityiskohtaisia kestävyyskriteerejä, kuten ilmastohyötyanalyysin valmistelua.

Vaatimukset metsätiloille tulevat metsäteollisuuden puunhankinnan kautta. Jos komission kriteerit eivät täyty puunhankinnassa, metsäteollisuutta ei laskettaisi kestäväksi taloustoimenpiteeksi. Tämä puolestaan vaikuttaisi metsäteollisuuden mahdollisuuksiin nostaa vihreää rahoitusta.

"Jokaisen sektorin on nopealla aikataululla siirryttävä kohti kestävämpää toimintaa. Kyseessä ei ole pakollinen luettelo sijoittajille, vaan tehokas työkalu, joka auttaa meitä saavuttamaan ilmasto- ja ympäristötavoitteemme", McGuinness sanoi.

Euroopan parlamentin ympäristö- sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnat keskustelivat komission säädösesityksestä alkuviikosta.

Europarlamentaarikot olivat jakautuneet karkeasti kahteen leiriin: toiset pitivät komission linjauksia liian kunnianhimottomia, kun osa taas piti niitä kohtuuttomina.

Suomalaismeppi Sirpa Pietkäinen (kok.) on arvostellut, että bioenergialle ja metsäteollisuudelle asetetut kriteerit jätettiin löyhiksi ja pohjoismaisia toimijoita miellyttäviksi.

"Kriteereiden pitää perustua tieteeseen", Pietikäinen totesi.

"Kansallinen etu ja poliittinen lyhytnäköisyys ovat vallanneet keskustelua. On harmillista, että komissio käyttää kansallisia lainsäädäntöjä ja nykyisiä EU-lakeja vihreän talouden kiintopisteinä."

Vihreitä edustava hollantilaismeppi Bas Eickhout toivoi, että metsäbiomassan energiakäyttöä ei nähtäisi jatkossa kestävänä. Bioenergian kestävyyttä linjataan kesällä.

"Komissio esittää, että hakkuut nähdään vihreinä toimenpiteinä. Pidättekö huolen siitä, että metsäbiomassa poistetaan kestävän bioenergian listalta? Aiotteko myös varmistaa, että EU:n metsästrategia on linjassa biodiversiteettistrategian kanssa?" hän kysyi.

McGuinness vahvisti, että metsäkriteerejä tulee vielä tarkastella uudelleen. Myös yksityisten ja julkisten metsien eroista on keskusteltava, hän lisäsi.

Silvia Modigin (vas.) mukaan kestävälle bioenergialle pitäisi valmistella omat kriteerinsä.

"Komission mukaan kaikki puunkorjuu on vihreää. Samanaikaisesti ilmastolaissa sovittiin, että metsätalouteen ja hiilinieluihin laitetaan paljon painoarvoa. Tässä on selvä ristiriita."

Komissaari vastasi, että puuta ei käytetä pelkästään energiaksi, vaan muun muassa pakkauksiin ja rakentamiseen, joissa se sitoo hiiltä.

Ruotsalaismeppi Emma Weisnerin mielestä komission esitys ei tue siirtymää pois fossiilitaloudesta.

"73 prosenttia energiasta Euroopassa on peräisin fossiilisista polttoaineista. Meidän tulee ohjata investointeja fossiilittomiin yrityksiin. Mutta kestävät vaihtoehdot, jotka auttavat siirtymään pois fossiilisista polttoaineista, kuten biopolttoaineet, jäävät esityksessä jälkeen."

Eero Heinäluoma (sd.) ihmetteli, onko komissiolla tarpeeksi aikaa tarkastella luokittelun vaikutuksia jäsenmaille ja elinkeinoelämälle. "Oletteko valmiina ottamaan huomioon kaikkien sidosryhmien kannat?"

Lue myös:

Jälleen uusia rajoituksia metsien käyttöön – Euroopan komissio suunnittelee puun energiakäyttöön läpimittarajoituksia ja kieltoja korjuuseen kelpaavista metsistä

Komissio esittää ilmasto- ja metsänhoitosuunnitelmaa yli 13 hehtaarin tiloille – uusien kestävyyskriteerien pelätään lisäävän hallinnollista taakkaa

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Onko EU:n metsätavoitteissa järkeä? Katso MT Metsäilta, keskustelijoina mepit Petri Sarvamaa ja Ville Niinistö

Vihreät arvostelevat rajusti pääministerin metsävaikuttamista – MTK tyrmää puolueen väitteet: "Tästä ei varmasti ole hallituksen tai eduskunnan linjausta"

Sinun metsäsi eivät ole enää sinun metsiäsi

Sanna Marin kertoo edistävänsä reilua metsäsääntelyä EU:ssa – "Teemme töitä sen eteen, että Suomen erityispiirteet huomioidaan"