Metsä

EU:n ilmastopaketti ei tunnista metsäteollisuuden tarjoamia ratkaisuja – "Saimme pahimmillaan jarruohjelman", Metsäteollisuus ry arvostelee

"Ilmastonmuutosta torjuttaessa kaikkein tärkeintä on vähentää fossiilisia päästöjä ja korvata enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen korostaa.
Kari Salonen
"Jatkovalmistelussa on varmistettava, että komission esittämä nielutavoite tai kompensaatiomekanismit eivät johda tilanteeseen, jossa muiden EU-maiden tai sektoreiden fossiiliset päästöt siunataan metsäisten maiden kustannuksella", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

EU:n tänään keskiviikkona julkistettu ilmastopaketti on metsäteollisuuden etujärjestön mielestä monella tapaa ongelmallinen suomalaiselle teollisuudelle.

"Asetettu tavoite on tärkeä ja kaikille yhteinen. Metsäteollisuus kuitenkin näkee, että nyt julkaistu paketti ei mahdollista parasta lopputulosta ilmaston, saati teollisuuden kilpailukyvyn kannalta", Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Paketilla pyritään leikkaamaan hiilidioksidipäästöjä ja kasvattamaan hiilinieluja.

Metsäteollisuuden mukaan paketista puuttuu kokonaan tärkeä osa: Kuinka fossiiliperäisiä tuotteita korvataan uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla?

"Ilmastonmuutosta torjuttaessa kaikkein tärkeintä on vähentää fossiilisia päästöjä ja korvata enemmän päästöjä aiheuttavia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla", Jaatinen korostaa.

"Paketti ei tunnista metsäteollisuuden tarjoamia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Pahimmillaan saimme jarruohjelman."

Erityisen ongelmallisena Metsäteollisuus pitää paketin sisällössä sitä, että juuri hyväksyttyjä EU-säädöksiä avataan uudestaan ennen kuin niitä on edes sovellettu.

Uusiutuvan energian direktiivin sisältämistä puubiomassan kestävyyskriteereistä päästiin pitkän väännön jälkeen sopuun viime komissiokauden lopulla, mutta nyt kriteerejä ollaan muuttamassa.

"Suomessa puuta ei kasvateta bioenergiaksi, vaan energiaa saadaan metsäteollisuuden ja metsätalouden sivuvirroista ja hakkuutähteistä", Metsäteollisuus muistuttaa.

Komissio esittää EU:lle yhteistä 310 miljoonan hiilidioksiditonnin nielutavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen liittyvien toimenpiteiden tulee Metsäteollisuuden mukaan olla metsien kasvua lisääviä.

"Jatkovalmistelussa on varmistettava, että komission esittämä nielutavoite tai kompensaatiomekanismit eivät johda tilanteeseen, jossa muiden EU-maiden tai sektoreiden fossiiliset päästöt siunataan metsäisten maiden kustannuksella", Jaatinen sanoo.

Metsäteollisuus pitää paketin ongelmana myös sitä, ettei merenkulun kytkemisessä päästökauppaan oteta huomioon Suomelle tärkeää talvimerenkulkua.

Päästökaupasta on muodostumassa merkittävä lasku metsäteollisuudelle, jonka tuotteista yli 70 prosenttia menee vientiin, ja niistä yli 90 prosenttia kuljetetaan meriteitse.

"Suomen päättäjien on nyt huolehdittava, että tulevassa valmistelussa yksityiskohtia täsmennetään suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä turvaavalla tavalla ja huomioimalla metsäteollisuuden tuottamat ilmastohyödyt", Jaatinen tähdentää.

Komissio on ilmoittanut julkaisevansa päivitetyn metsästrategian perjantaina.

Lue myös:

Suomelle 17,8 miljoonan tonnin nielutavoite, bioenergian korjuulle rajoituksia – EU:n historiallinen ilmastopaketti ehdottaa täyskäännöstä

"On tärkeää nähdä EU:n ilmastotavoitteet vain minimitasona, joka Suomessa tulee ylittää", kommentoi ympäristöministeri Mikkonen

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Puukauppa käy liki huippuvuoden 2018 vauhtia

Jos EU:lla olisi toimivaltaa metsissä, talouspuoli näkyisi linjauksissa enemmän

EU-ilmastopaketti edistää maatalouden ilmastotiekartan toteuttamista

Puukauppojen määrä jäi alle puoleen miljoonaan kuutiometriin viime viikolla – kesälomakausi näkyy kauppavauhdissa