Metsä

Maanomistaja voi saada vuokratuloja yhdestä tuulimyllystä jopa 30 000 euroa vuodessa – tuulivoimaloiden maanvuokrat ovat nousseet huimasti parissa vuodessa

Metsä tuottaa nykyään parhaiten, jos sen vuokraa tuulivoimala-alueeksi. Verottaja voi ottaa tilistä kuitenkin yllättävän ison siivun.
Heikki Saukkomaa
Metsän vuokratulot katsotaan verotuksessa maatalouden tuloksi.

Tuulivoimasta on viime vuosina muodostunut uudenlainen tulonlähde yhä useammalle metsänomistajalle. Myös tuulivoiman taloudellinen merkitys on kasvanut, sillä hyvistä voimalapaikoista käydään kovaa kisaa ja maanvuokrat ovat nousseet nopeasti.

"Kilpailu parhaista alueista on nostanut vuokrien hintatasoa jopa kymmenkertaiseksi parissa vuodessa", metsänhoitoyhdistysten valtakunnallisella mhy.fi -verkkosivulla todetaan.

Vuokratasoista on vaikeaa löytää tietoa eivätkä osapuolet halua kertoa euroista julkisuuteen. MT:n keräämien tietojen mukaan yhden tuulimyllyn alueen maanvuokra voi olla nykyään 20 000–30 000 euroa vuodessa. Hyvin usein maanomistus on kuitenkin pirstoutunutta ja tuotto jakautuu lukuisille maanomistajille. Toisaalta yhdessä tuulivoimapuistossa voi olla kymmeniä myllyjä.

"Hankkeissa on keskimäärin yli sata maanomistajaa", kertoo maanhankintateknikko Sven Mattas EPV Tuulivoima Oy:stä. Yhtiö toimii lähinnä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella.

Sen sijaan tuulivoimapuistoille johtavien sähkölinjojen maankäytön korvaukset ovat todella vaatimattomia. Tyypillisesti maapohjan lunastuksesta maksetaan vain kertakorvaus ja määrä voi olla muutamia satoja euroja hehtaarilta. Maanomistajat ovat siten varsin eriarvoisessa asemassa sen perusteella, tuleeko omille maille varsinainen voimalapuisto vai sähkön siirtolinja.

Toistaiseksi tuulivoimaloita on rakennettu eniten länsirannikolle ja Pohjois-Suomeen. Itä-Suomen tuulivoimainvestointeja ovat vaikeuttaneet Puolustusvoimien tutkat, joille koituisi haittaa myllyistä.

"Tuulivoimapuistojen määrä on kasvussa, sillä parissa vuodessa puistojen määrä tulee tuplaantumaan", kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Moni tuulivoimayhtiölle maataan vuokraava metsänomistaja on yllättynyt veroilmoitusta tehdessään, sillä metsän vuokratulot katsotaan verotuksessa maatalouden tuloksi. Vuokratulot on siten ilmoitettava maatalouden tulona, vaikka metsänomistaja ei olisi lainkaan itse maatalouden harjoittaja.

Silloin, kun maanomistajalla ei ole maatalouden nettovarallisuutta, esimerkiksi peltoja, maatalouden rakennuksia, koneita tai salaojia, koko vuokratulo verotetaan ansiotulona. Viljelijällä vuokratulo voi jakautua osin ansiotuloksi ja osin pääomatuloksi.

Jos henkilöllä on muutenkin palkkatuloa tai eläkettä, ansiotulojen veroprosentti voi yhdessä tuulivoimatulojen kanssa nousta paljon korkeammaksi kuin pääomatulojen veroprosentti, joka on 30 tai 34.

"Aikaisemmin sillä ei ole ollut merkitystä, koska vuokratuloja ei ole metsästä juurikaan tullut tai ne ovat olleet hyvin pieniä. Aikaisemmin vuokratulot ovat voineet olla vaatimattomia kännykkämastojen vuokratuloja tai metsästysmaiden vuokria", pohtii metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.

Vastaavasti sellaisella, jolla ansiotulot ovat pieniä, maanvuokran vero jää pieneksi.

Pajulan mukaan tuulivoiman verotus on lisännyt isojen metsätilojen kiinnostusta muuttaa metsänomistus yhteismetsäksi.

"Yhteismetsässä tuulivoiman vuokratuloista maksetaan 26,5 prosenttia veroa. On tiloja, joilla tuulivoimasta tulee enemmän vuokratuloja kuin metsätalouden tuottoja", hän sanoo.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Tuulivoimaloiden maanvuokrasopimukset koskevat jo tuhansia metsänomistajia: "Viime aikoina on tehty hirvittävät määrät sopimuksia"

Heikon eväin budjettiriiheen

Kotitalous­vähennys ei auta kaikkia

Tuulivoimasta elinvoimaa maaseudulle