Metsä

Professori: Yleensä tutkittu yhtiöitä jo etukäteen – aiempi kartellituomio on rasite sanktioita määritellessä

Komission tutkinta voi ulottua myös EU:n ulkopuolella oleviin yhtiöihin.
Kari Salonen
Sellutoimialalla toimiviin yrityksiin tehtiin tiistaina tarkastuksia useissa EU-maissa. Tarkastuksien taustalla oli Euroopan komission sellukartelliepäily.

Sellunvalmistajia koskeva kartelliratsia kertoo Aalto yliopiston professorin Petri Kuoppamäen mukaan siitä, että yhtiöitä on todennäköisesti tutkittu komission viranomaisten piirissä jo ennakolta. Yleensä ratsiaan lähdettäessä viranomaisilla on jo jonkinlainen käsitys epäillystä kartellista. Kuoppamäki korostaa kuitenkin, että tässäkin tapauksessa kyse on vasta epäilystä.

Tarkastusisku tehtiin yhtä aikaa ja yllätyksellisesti. Aikaisemmin ratsioissa yritysten tiloista etsittiin papereita ja mappeja, nykyisin aineisto on sähköistä. Sekin määrittää sitä, kuinka kauan tarkastus yritysten tiloissa kestää.

"Etsitään aineistoa sellaisesta yritysten välisestä yhteydenpidosta, joka osoittaa kartellin olemassa oloa."

EU:n komissio kertoi tiistaina tiedotteessaan, että se on tehnyt tarkastuksia sellutoimialalla olevien yhtiöiden toimitiloissa useissa EU-jäsenmaissa. Se voi Kuoppamäen mukaan tarkoittaa myös sellaisia yhtiöitä, joiden kotipesä on muualla kuin Euroopassa, jos esimerkiksi myyntikonttoreita on EU-alueella.

"Euroopan komissio valvoo kilpailulainsäädännön noudattamista EU-jäsenmaissa. Mahdollista on, että epäilyksen kohteena on muitakin kuin eurooppalaisia sellunvalmistajia. He voivat tehdä ratsioita kuitenkin vain EU-alueella."

Kuoppamäen mukaan komissiossa tutkitaan vuosittain useita kartelliepäilyjä. Näistä osa voi osoittautua nopeasti vesiperiksi. Yleensä prosessi kuitenkin kestää valituskäytäntöineen useita vuosia oli lopputulos langettava tai ei.

Pahimmillaan kartelleista voidaan tuomita kartellin jäsenet sakkoihin, joiden suuruus voi olla teoriassa jopa 10 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Liiketoimintakohtaisesti sanktiot voivat nousta kymmeniin prosentteihin liikevaihdosta.

"Sanktiot riippuvat siitä, millaiseksi arvioidaan kartellin kesto, vakavuusaste, millaista vahinkoa sen arvioidaan aiheuttaneen asiakkaille tai kuluttajille ja onko mahdollisia aikaisempia kartellirikkomuksia", Kuoppamäki kommentoi yleisellä tasolla.

Nyt tutkinnan alla olevilla suomalaisyhtiöillä tai niiden emokonserneilla on jo taustalla käsittelyt paperikartellista ja puukartellista. Puukartellin vahingonkorvausten viimeiset käsittelyt päättyivät pari vuotta sitten.

Lue lisää:

EU tutkii mahdollista sellukartellia – Stora Enso, UPM ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vahvistavat tarkastajien yllätysvierailut

Suomalaisia metsäyhtiöitä nyt koskeva kartelliepäily ei ole ainut laatuaan – vuosituhannen vaihteen puukartellin vahingonkorvauksista käytiin oikeutta pitkään

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Kartellitutkimusten laajuus vielä epäselvä – kilpailuviranomaiset epäilevät sellumarkkinoiden kartellia useissa Euroopan maissa, näin suuria mahdolliset rangaistusmaksut voisivat olla

Suomalaisia metsäyhtiöitä nyt koskeva kartelliepäily ei ole ainut laatuaan – vuosituhannen vaihteen puukartellin vahingonkorvauksista käytiin oikeutta pitkään

EU tutkii mahdollista sellukartellia – Stora Enso, UPM ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vahvistavat tarkastajien yllätysvierailut

Sellun huippuhinnat ovat säilyneet Euroopassa vakaina – Kiinassa hintojen heikkeneminen jatkuu