Metsä

Metsänomistajille erävoitto EU:sta – taksonomian hurjina pidetyt ympäristökriteerit ovat ottamassa aikalisän, komissio etsii lisää metsäosaamista paketin valmisteluun

Metsänomistajille EU:n ympäristökriteerien on pelätty tuovan ilmastopakettiakin enemmän harmaita hiuksia.
Sanne Katainen
Komission kaavailemat ympäristökriteerit sopivat hyvin huonosti suomalaiseen metsänhoitoon.

EU:n taksonomiapaketin ympäristökriteerien laadintaan liittyvä valmistelutyö on ottamassa aikalisän. MT:n tietojen mukaan kriteeristöä valmistelevat tahot ovat niin erimielisiä asiasta, että valmistelutyöhön halutaan lisää aikaa.

Tähän asti kriteereitä on valmisteltu pitkälti ympäristötahojen näkökulmasta ja metsäasiantuntijoiden kuuleminen metsään liittyvistä asioista on jäänyt vähälle.

"Koska metsän osalta valmistelu on ollut selvästi heikkoa ja kriteerit olleet huonoja, näyttäisi ettei työryhmän työ etene aikataulussa", sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

EU:n kestävän rahoituksen järjestelmä eli taksonomia koostuu useasta eri kriteeristöjen kokonaisuudesta. Ensimmäinen osa on ilmastokriteeristö, johon EU-maat antavat omat puoltavat tai vastustavat kantansa 8.12. mennessä. Ilmastokriteerit tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Ne sisältävät 13 eri sektoria, joista yksi on metsätalous,

Ensimmäinen paketti pitää sisällään paljon metsäsäätelyä, mutta nyt aikalisälle laitettua ympäristöpakettia on pidetty metsätalouden kannalta vielä kriittisempänä ja hankalampana.

Ensimmäisestä paketista päätetään eduskunnan suuressa valiokunnassa ensi perjantaina. Suomen hallitus on ilmoittanut vastustavansa komission ilmastokriteeristöä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi suurelle valiokunnalle hallituksen vastustavan ilmastoa koskevaa delegoitua säädöstä, koska metsien käsittelyä koskevat tekniset kriteerit ovat osin vaikeasti ymmärrettäviä ja tulkinnanvaraisia. Marinin mukaan kriteerien täyttymisen todentaminen olisi vaikeaa, eikä niitä voi kaikilta osin pitää tarkoituksenmukaisina, eduskunnan tiedote kertoo.

Taksonomian kriteereiden kakkosvaiheessa muodostetaan ympäristökriteerit. Niitä koskeva työryhmän loppuraportti oli tarkoitus julkistaa lähiaikoina. Nyt tähän näyttäisi tulevan lykkäystä.

Myöskään ympäristökriteereitä koskevaa komission säädöstä ei siten ehdittäisi tekemään alkuperäisessä aikataulussa.

"Se on hyvä, koska säädösesitykset olisivat olleet turmiollisia Suomelle. Tämä antaa komissiolle aikaa tuoda tieteellisesti perusteltuja näkemyksiä valmisteluun."

Ympäristökriteerien ensiluonnos on valmisteltu alkusyksyllä kaikessa hiljaisuudessa. Ensimmäisen luonnosesityksen mukaan vähintään 20 prosenttia metsätilasta pitäisi rajata pois talouskäytöstä. Nykyisten suojelukohteiden lisäksi ulos rajautuisivat aarnio- ja vanhat metsät. Samoin vesistöihin tulisi kymmenien metrien suojakaistat.

Talouskäytössä voisi työryhmän alkusyksyllä laatiman ensiluonnoksen mukaan olla 80 prosentin osuus metsätilasta. Talouskäyttöön kohdistuisi kuitenkin tiukat vaatimukset. Puustona pitäisi olla vähintään kolme puulajia. Ympäristöjärjestöt ovat halunneet siihen myös maksimirajan avohakkuualan koolle. Se olisi 1-3 hehtaaria.

Lahopuuta metsässä pitäisi olla 20 kuutiota hehtaaria kohti, kun se nyt on viisi kuutiota. Lisäksi maanmuokkausta pitäisi välttää peräti 90 prosentilla metsäalasta.

Lisäksi työryhmän työstä on puuttunut kokonaan arvio ympäristötoimien vaikutuksesta.

Lue lisää: Hallitus hukkasi nolosti vaikuttamismahdollisuuden taksonomia-asiassa, kritisoi oppositiojohtaja Essayah

Hopeareunus on, että taksonomia menee todennäköisesti Euroopassa läpi, totesi ministeri Emma Kari vihreiden pettymyksestä EU-metsälinjauksessa

Keskustan kanta voitti: Valtioneuvosto vastustaa taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevaa säädösehdotusta – metsätalouden yksityiskohtaisen säätelyn pysyttävä jäsenmaiden vallassa

MTK: Hallituksen on kaadettava EU:n taksonomia – silmukka metsänomistajien kaulan ympärillä kiristyy jatkuvasti, varsinainen pommi vasta tulossa

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

EU:n jäsenmaiden vastustus tuskin riittää kestävän rahoituksen luokittelun kaatamiseen – komissio huomioi kritiikin taksonomian seuraavassa vaiheessa

Näin uusi laki voisi laskea metsän- ja maanomistajien maiden arvoa ja estää niiden hyödyntämistä – MTK tyrmää lakiluonnoksen ja vaatii sen muuttamista selkeämmäksi ja tasapuolisemmaksi

Sähköistämisellä on myös hintansa

Metsäluonnolla ei mene hyvin