Metsä

Vanhan metsän hakkuurajoitukset iskevät rankasti sahoihin – Luontopaneelin ikärajat ja suojeluprosentit eivät saa ymmärrystä Metsähallitukselta ja sahoilta

Luontopaneelin ehdotus metsien suojelusta lopettaisi käytännössä monen yksityisen sahan toiminnan.
Juha Sinisalo
Sahat kärsivät pahiten, jos metsiä aletaan suojella Metsäpaneelin ehdottamalla tavalla.

Luontopaneelin viime viikolla tekemä ehdotus valtion metsien hakkuiden lopettamisesta vanhoissa metsissä ja metsien kymmenen prosentin suojelusta löisi Suomen sahat polvilleen. Monet varsinkin pohjoisen sahoista ovat lähes täysin riippuvaisia Metsähallituksen toimittamista tukeista.

"Ehdotus iskee itsenäisiin sahoihin erittäin rajusti, koska tukkien saanti vähenisi", itsenäisiä sahoja edustavan Sahateollisuuden toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo.

Metsähallituksen Metsätalous Oy:n toimitusjohtajan Jussi Kumpulan mukaan ehdotettu vanhojen metsien suojelu merkitsee tukin hakkuiden "radikaalia vähenemistä", mikä tuntuu eniten itsenäisten sahojen toiminnassa. "Niistä monet ovat Metsähallituksen tukkien varassa."

EU:n mukaan Suomessa pitäisi suojella kymmenen prosenttia metsistä, mikä lisäisi Luontopaneelin mukaan suojelualaa 1,5 miljoonaa hehtaaria. Etelä-Suomessa suojeltaisiin kaikki yli 110-vuotiaat mäntymetsät, yli 100-vuotiaat kuusikot sekä yli 70-vuotiaat lehtipuuvaltaiset metsät. Lisäsuojelu maksaisi 6,8 miljardia euroa pelkästään korvauksina metsänomistajille, luvussa ei ole metsäteollisuudelle aiheutuneita kustannuksia.

"Valtion mailla kaikki yli 120-vuotiaat metsät tulisi asettaa toimenpidekieltoon, kunnes kansalliset päätökset vanhojen metsien tiukasta suojelusta on tehty", Luontopaneeli ehdottaa.

"Osa sahoista joutuisi laittamaan pillit pussiin ja osa vähentämään vuoroja. Sahat ovat monella paikalla talouden tärkeimpiä vetureita", Merivuori toteaa.

"Sahatavara on Suomen neljänneksi tärkein vientituote ja metsistä saatavalla rahalla pystytään rahoittamaan myös monimuotoisuutta. Tällainen suojeluehdotus vie pohjan koko toiminnalta", Merivuori harmittelee.

"Nyt sahat ovat pystyneet pitkästä aikaa investoimaan, mutta suunta kääntyy äkkiä, jos ehdotusta aletaan toteuttaa."

Merivuoren mukaan Luontopaneelin ehdotuksessa on suuria suojeluprosentteja, mutta vähän ekologiaa.

"Kunnollisia perusteita ei löydy, vaikka olot ja metsät vaihtelevat. Suojelussa pitäisi keskittyä kohdistamaan resurssit sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Suojelun lisäksi monimuotoisuutta tulee vahvistaa talousmetsissä. Määrittelyissä tulee olla tarkkana, esimerkiksi aidosta luonnontilaisia metsiä meillä on suojelematta erittäin vähän."

"Yksiniitiset prosentti- ja ikälinjaukset eivät toimi EU-alueella metsien erilaisuuden takia. Tämä johtaa metsätalouden ja -teollisuuden kansainvälisen kilpailun vääristymiseen", Merivuori sanoo.

Kumpulan mukaan Metsähallitus ei ole vielä laskenut, kuinka paljon Luontopaneelin ehdotukset vähentäisivät hakkuumääriä, mutta joka tapauksessa kymmeniä prosentteja, ja se kohdistuisi tukkiin ja sahoihin.

"Täytyy muistaa, että jos Suomessa hakkuut vähenevät, niitä lisätään jossakin muualla, esimerkiksi Venäjällä tai Etelä-Amerikassa. Siellä ekologisuus on vähäisempää."

Pelkkä vanhojen metsien suojelu ei hänen mielestään vaikuta paljon monimuotoisuuteen, vaan tarkemmin suunnattu suojelu. "Esimerkiksi lehdoissa on puolet metsien uhanalaisista eliöistä."

Harvennusmetsiä Metsähallitus hakkaa yläharvennusperiaatteella eli poistaa suurimpia puita harvennusalalta. "Se lisää metsien kiertoaikaa 15–20 vuotta", Kumpula kertoo.

Lahopuuta on Suomessa jätetty ja tuotettu Kumpulan mukaan 30 vuoden ajan yhä enemmän ja se alkaa vasta nyt näkyä kunnolla. Esimerkiksi Paula-myrskyn puuta jätetään korjaamatta satoja tuhansia kuutioita ja se tuo lahopuuta lisää jopa 70 vuoden ajan.

Sekä Kumpulan että Merivuoren mukaan vanhojen puiden määritelmä on ehdotuksessa epämääräinen. "Kuusi kasvaa 400 vuotta ja mänty kauemmin. Satavuotias kuusikko ei ole vielä mitenkään vanhaa metsää, ehdotetut ikärajat tuntuvat todella alhaisilta", Kumpula toteaa.

"Metsähallitus toimii kuitenkin niin kuin omistaja eli valtio määrää", hän toteaa.

Lue myös:

Luontopaneeli: Suomen vanhat metsät suojeltava EU-tavoitteiden saavuttamiseksi – hinta 6,8 miljardia euroa, eikä arviota metsäteollisuuden tappioista ole mukana

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Metsäalan työehtosopimuksesta syntyi neuvottelutulos

Elokapinan ja Luonto-Liiton eilen keskeyttämät hakkuut jatkuvat tänään normaalisti – Metsähallitus: "Meillä oli hyvät maltilliset keskustelut"

Länsi-Savo: Metsähallitus vuokraa Saimaan rantaa matkailukäyttöön, osa naapureista vastustaa uutta mökkikylää

Lumisateet kasvattavat tykkytuhojen riskiä – poikkeuksellisen suuri vaara Pohjois-Suomen korkeilla kasvupaikoilla