MT Metsä

Hirvikanta pieneni noin kymmenyksellä viime vuodesta – vasatuotto heikentymässä Lapissa

Hirvikanta osuu tavoitteeseen 38 hirvitalousalueella. 17 alueella kanta jäi tavoitetta suuremmaksi ja neljällä alittui.
Suurimmat hirvitiheydet, yli 3,5 hirveä tuhatta hehtaaria kohtia, olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla, Pohjanlahden rannikolla Vaasan eteläpuolella sekä Kaakkois-Suomessa.
Suurimmat hirvitiheydet, yli 3,5 hirveä tuhatta hehtaaria kohtia, olivat eteläisellä ja lounaisella rannikolla, Pohjanlahden rannikolla Vaasan eteläpuolella sekä Kaakkois-Suomessa. Kuva: Tapio Rasmus

Lue lisää