WWF:n Suominen: Jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen vaatii tukea

Valtion ei pidä tukien avulla suosia metsänhoitoa, joka heikentää luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttaa haittaa vesistöille ja ilmastolle, vaan tukea metsien käytön kestävyyttä.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.