MT Metsä

Kasvatushakkuiden korjuujälki parani edellisvuodesta – alueelliset erot suuria

Lämpimät ja sateettomat säät helpottivat puunkorjuuta vuonna 2018. Sääolosuhteiden myönteinen vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa.
Hyvällä puunkorjuun suunnittelulla, oikealla korjuukaluston valinnalla sekä huolellisella toteutuksella voidaan vähentää korjuuvaurioita.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Suomen metsäkeskus tarkasti talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälkeä 118 leimikolla vuonna 2018. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 453 hehtaaria. Korjuujälki arvioitiin hyväksi noin 55 prosentilla kohteista. Tulos oli edellisvuotta selvästi parempi. Tuolloin korjuujälki oli suositusten mukaista vain 37 prosentilla tarkastetuista kohteista.

Vuoden 2018 tarkastuksissa huomautettavaa oli alle puolella kohteista. Eniten huomautettavaa tarkastajilla oli puustovaurioista, liian leveistä ajourista sekä liian voimakkaista harvennuksista. Usealla kohteella huomautuksen aiheutti myös hakkuukoneiden maastoon jättämät ajourapainaumat.

Maakunnallisessa vertailussa oli suuria eroja. Korjuujälki oli parasta Pohjois-Savon leimikoissa: yli 90 prosentilla leimikoista korjuujälki oli suositusten mukaista. Heikoin tulos oli Varsinais-Suomessa, jossa vain alle 10 prosentilla leimikoista korjuujälki oli suositusten mukaista.

Äärimmäiset sääilmiöt, sateisuus ja maan routaisuuden muutokset ovat lisääntyneet viime vuosina, mikä on aiheuttanut lisääntyviä haasteita leimikoiden puunkorjuussa sekä metsäteiden kunnon heikentymistä. Laadukkaan korjuujäljen saavuttaminen on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa, Suomen metsäkeskus arvioi.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Lisätietoa korjuujäljestä maakunnittain vuonna 2018 on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.