Ympäristö

Saadaanko vaelluskalat Ähtävänjokeen? Luonnonmukainen kalatie auttaisi raakkuakin

Ähtävänjoen vesistössä on toistakymmentä patoa, jotka estävät tehokkaasti vaelluskalojen nousun. Nyt selvitetään, voisiko padot ohittaa luonnonmukaisilla kalateillä.
Antti Kantola
Hanhikoski Evijärvellä on yksi Ähtävänjoen vesistön voimaloista. Hanhikoski on osuudella, joka tunnetaan Välijokena. Välijoki virtaa Lappajärvestä Evijärveen.

Yhdeksän voimalaitospatoa ja kolme järven säännöstelypatoa pitävät huolen, että vaelluskalat eivät nouse Ähtävänjokeen.

Padot ohittavista reiteistä on puhuttu pitkään. Nyt selvitetään, onnistuisiko ohitus luonnonmukaisilla kalateillä.

Asia liikahti eteenpäin, kun Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry sai lähes 23 000 euroa Luonnonmukainen kalatie Ähtävänjoelle -hankkeen esiselvitykseen. Rahoituksen myönsi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Kalatiet olisivat tärkeitä muillekin vesieliöille kuin vaelluskaloille.

Ähtävänjoella esiintyy edelleen esimerkiksi raakkua eli jokihelmisimpukkaa.

Vaelluskalakannan kohentuminen auttaisi raakkua, joka tarvitsee taimenia tai lohia toukkiensa väli-isännäksi.

Ähtävänjoki laskee Luodonjärveen, joka on merenlahdista pengertämällä muodostettu tekojärvi Pietarsaaren ja Kokkolan välissä.

Luodonjärvestä yläjuoksulle päin Ähtävänjoen vesistön järviä ovat Evijärvi, Lappajärvi ja Alajärvi. Matkaa Luodonjärvestä Alajärveen kertyy yli 150 kilometriä.

Tarkoitus on, että luonnonmukaiset kalatiet toimisivat kaksisuuntaisina kulkureitteinä patojen ohi ja muodostaisivat koskimaisia elinympäristöjä.

Oikein rakennettuina ohitusuomat palvelevat kutupaikkoina ja poikasten kasvualueina.

Ähtävänjoki on määritetty muutetuksi vesistöksi. Hyvää ekologista tilaa kannattaa silti tavoitella, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry arvioi.

Koko vesistöalueen osakaskunnat kannattavat esiselvityksen tekoa. Sitä kannattavat myös useimmat alueen kunnista.

Myös vesistön kolme vesivoimalayhtiötä eli Herrfors, Esse Elektro-Kraft ja Alajärven Sähkö ovat antaneet luvan selvitykselle.

Esiselvityksen jälkeisiä vaiheita ovat kalatien kohdekohtainen suunnittelu, luvitus ja toteutus.

Lue lisää:

Sisäänkäynti ratkaisee kalatien toimivuuden – "Sekä nousu- että alasvaelluksen tulee toimia"

"Älykalatie" viiden voimalaitoksen Iijoelle – katso havainnekuvat

Tutkija: Osa vesivoimalaitoksista on jättänyt oikeuden määräämät kalatiet rakentamatta

Antti Kantola
Hanhikosken voimalan omistaa Oy Esse Elektro-Kraft Ab. Ähtävänjoen kaksi muuta vesivoimayhtiötä ovat Alajärven Sähkö Oy ja Oy Herrfors Ab.
Lue lisää

Lohien siirrot kiellettiin: IHN-tartuntavaara syy kieltoon, joka estää kalojen siirtämisen merestä kutupaikoilleen sisävesiin

Jos mökkirannallasi elelee simpukoita, se kertoo hyvää vesistön tilasta – Tunnetko yleisimmät simpukkalajit?

Raakkupienokaiset palautetaan kotijokiinsa: Mustionjoen ja Ähtävänjoen jokihelmisimpukat saatiin lisääntymään hellässä hoivassa tutkimusasemalla

Perhonjoen ja Ähtävänjoen virtaamat reilusti yli perinteisen kevättulvan