Ympäristö

Voisiko rahkasammalta kasvattaa ennallistetuilla soilla? – korjuusta parjattu Biolan rahoittaa gradututkimusta

“Suomessa on noin viisi miljoonaa hehtaaria ojitettuja soita, joten mahdollisuuksia rahkasammalten kasvatukseen nyt tarkastellulla tavalla riittää", arvioi kasviekologian dosentti Teemu Tahvanainen.
Arto Takalampi
Biolanin mukaan rahkasammalen kasvuominaisuudet ovat turpeeseen verrattuna erinomaiset, eikä sitä tarvita multaseoksiin yhtä paljon kuin turvetta.

Kasvualustoja valmistava Biolan rahoittaa tutkimusta, jossa perehdytään rahkasammalen kasvatukseen ojitetuilla, ennallistetuilla soilla. Tavoitteena on, ettei kasvualustana käytettävää rahkasammalta kerättäisi enää koskemattomilta suoalueilta. Rahkasammalen korjuusta nousi äläkkä viime syksynä, kun kävi ilmi, että Biolanin tytäryhtiö oli korjannut rahkasammalta liian syvältä ja laajalta alueelta Kihniön Sarvinevalta.

Osin Biolanin rahoittaman tutkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. Tutkimusalueet sijaitsevat Metsähallituksen omistamilla soilla, jotka on ennallistettu kymmenen vuotta sitten. Amanda Laatikainen selvittää gradututkimuksessaan, paljonko rahkasammal kasvaa kyseisillä soilla kymmenessä vuodessa.

“Jo aiemmista tutkimuksista tiedetään, että rahkasammal kasvaa nopeasti ennallistetuilla soilla, mutta vaihteluakin on jonkin verran. Haluamme nyt selvittää kuinka paljon rahkasammalmassaa muodostuu, ja mitkä kaikki tekijät määrään vaikuttavat”, gradun ohjaaja, yliopistotutkija ja kasviekologian dosentti Teemu Tahvanainen kertoo tiedotteessa.

Biolan pyrkii korvaamaan kasvualustojen turvetta muun muassa rahkasammalella.

"Etsimme jatkuvasti keinoja turpeen korvaamiseen, ja rahkasammal on monista tutkimistamme vaihtoehdoista yksi. Rahkasammalen kasvuominaisuudet ovat turpeeseen verrattuna erinomaiset, eikä sitä tarvita multaseoksiin yhtä paljon kuin turvetta”, sanoo Biolanin tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell.

Biolan on toiveikas, että rahkasammal kasvaa ennallistetuilla soilla nopeammin kuin on kuviteltu.

"Jo kymmenessä vuodessa ennallistetulla suolla kasvavan rahkasammaleen paksuus alkaa olla riittävä keräämiseen. Luonnollisten rahkasammalkasvustojen uusiutumiseen on arvioitu menevän jopa noin kolmekymmentä vuotta", yhtiön tiedotteessa sanotaan.

Teemu Tahvanaisen mukaan rahkasammaleen viljelyn täytyy tapahtua niin, että se parantaa suokokonaisuuden tilaa:

“Suomessa on noin viisi miljoonaa hehtaaria ojitettuja soita, joten mahdollisuuksia rahkasammalten kasvatukseen nyt tarkastellulla tavalla riittää. Toiminnan ytimessä tulee olla luonnonsuojelu ja ilmastovaikutusten huomioon ottaminen. Soiden ennallistamisessa käytettyjen tekniikoiden käyttäminen voisi tuottaa raaka-aineen lisäksi myös muita hyötyjä, kuten palauttaa suokokonaisuuksien vesitaloutta ja suojata turpeen hiilivarastoa.”

Alustavia tutkimustuloksia odotetaan jo syksyllä.

Lue myös:

Rahkasammalen käyttö mullan raaka-aineosana saa arvostelua luonnonsuojelijoilta

Soiden pilaamisesta syytetty Biolan uudistaa rahkasammalen korjuun työohjeet ja kertoo verkkosivuillaan suot, joissa korjuuta aiotaan tehdä

Lue lisää

Päästöt kuriin bakteereilla? Rahkasammalen istuttaminen saattaa nopeuttaa ennallistetun suon palautumista ja jarruttaa metaanipäästöjä

Yritykset kehittävät ruo'osta kasvualustoja – "Parhaassa tapauksessa saadaan raaka-aine, jonka ominaisuudet ovat lähellä turvetta"

Rahkasammalen käyttö mullan raaka-aineosana saa arvostelua luonnonsuojelijoilta

"Hyssyttelyn aika on ohi, ja nyt on aika miettiä kestäviä ratkaisuja turpeen korvaamiseen" – Biolanin mullassa turve korvautuu rahkasammaleella ja kierrätysraaka-aineilla