Erä

Meppi Pietikäinen jätti komissiolle kirjallisen kysymyksen Haapajärvelle neljän suden tappamiseksi myönnetystä poikkeusluvasta

Pietikäinen epäilee, ettei tilanteessa ole riittävästi käytetty tai selvitetty suden metsästykselle vaihtoehtoisia ratkaisuja luontodirektiivissä edellytetyllä tavalla.
Kari Salonen
Susi ei ole edelleenkään Suomessa suotuisalla suojelun tasolla, sanoo Sirpa Pietikäinen.

Miten komissio aikoo puuttua suden suojelun puutteelliseen toteutukseen Suomessa? Kokoomuksen europarlamentaarikko SirpaPietikäinen on jättänyt tänään Euroopan komissiolle kirjallisesti vastattavaksi kysymyksen liittyen Suomen riistakeskuksen myöntämään lupaan neljän suden tappamiseksi.

Komission on vastattava kysymykseen kuuden viikon kuluessa.

Suomen riistakeskuksen Oulun aluetoimisto ei ole noudattanut päätöksessään luontodirektiivin 16 artiklan edellyttämää harkintaa, toteaa Pietikäinen tiedotteessaan. "Susi ei ole edelleenkään Suomessa suotuisalla suojelun tasolla."

EU:n luontodirektiivin 16 artiklan mukaan suurpetojen metsästys on sallittua ainoastaan silloin, kun muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä.

Pietikäinen myös epäilee, ettei tilanteessa ole riittävästi käytetty tai selvitetty suden metsästykselle vaihtoehtoisia ratkaisuja luontodirektiivissä edellytetyllä tavalla.

"Samoin on syytä epäillä, että susien poikkeuslupaharkinnassa sosiaalisten syiden soveltamista tulkitaan tällä hetkellä laajentavasti siten, että hallintokäytäntö ei ole luontodirektiivin mainitun kohdan sanamuodon ja tarkoituksen mukainen."

Lue lisää:

Haapajärven susiluvasta valitettiin – yksityishenkilö ja luonnonsuojeluyhdistys Tapiolan paikallisyhdistykset vaativat täytäntöönpanokieltoa ja päätöksen kumoamista

Riistakeskus myönsi luvan susilauman tappamiseksi Haapajärven alueelle – eläinten hätyyttämiseksi ja ampumistilanteessa sallitaan moottoriajoneuvojen ja keinovalon hyödyntäminen

Lue lisää

Vetoomus ympäristöministeriöön: Hanhilupien päätökset halutaan Pohjois-Karjalaan

Kävikö susi mahdollisesti koiraa ulkoiluttaneeseen henkilöön kiinni Kauhajoella? Pohjanmaan poliisi selvittää asiaa

Susiriskiä yritetään minimoida Lieksassa odottamalla lumentuloa – kunta kehotti tiedotteessa välttämään koirien irtilaskemista tietyllä alueella susivahinkojen takia

Yle uutiset: Susipartio ei rikkonut lakia viime talvena tekemissään tarkastuksissa