Erä

Metsästäjiä koulutetaan villisikojen metsästyksessä – Metsästäjäliitto sai MMM:ltä hankerahoituksen kahdelle vuodelle

Koulutus on tarpeen, sillä villisika on Suomessa uusi tulokas, minkä takia kokemus villisian metsästyksestä puuttuu toistaiseksi suurimmasta osasta Suomea.
Jukka Pasonen
Metsästäjäliiton hankkeen toisena tavoitteena on varautua ASF:n leviämisen estämiseen, jos tauti varotoimista huolimatta pääsee Suomeen.

Maa- ja metsätalousministeriö on juuri myöntänyt rahoitusta Suomen Metsästäjäliiton kaksivuotiselle hankkeelle, jossa metsästäjiä koulutetaan villisikakannan hallintaan ja ASF-riskin pienentämiseen.

Liiton mukaan villisikakanta tulee pitää aktiivisella metsästyksellä pienenä. Villisika aiheuttaa tällä hetkellä suuria riskejä maataloudelle afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisuhan takia.

Hankkeessa parannetaan metsästäjien edellytyksiä villisikakannan tehokkaaseen säätelyyn kouluttamalla metsästäjäkuntaa. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuneilla metsästäjillä on riittävät tietotaidot villisian tehokkaaseen ja turvalliseen metsästykseen sekä turvalliseen saaliinkäsittelyyn.

Metsästäjäliitto tekee hankkeessa yhteistyötä Ruokaviraston kanssa.

Metsästäjien koulutus on tarpeellista, sillä villisika on Suomessa uusi tulokas, minkä takia kokemus villisian metsästyksestä puuttuu toistaiseksi suurimmasta osasta Suomea. Ainoastaan kaakkoisrajan tuntumassa löytyy enemmän villisian metsästyskulttuuria, todetaan liiton tiedotteessa.

Villisika kuuluu suurriistaan, joten sen metsästys vaatii läpäistyn ampumakokeen ja asettaa tiettyjä vaatimuksia käytettävälle aseelle.

”Tulee muistaa, että haavoittunut tai metsästystilanteessa stressaantunut villisika voi myös muodostaa uhan sitä jäljestävälle henkilölle ja käytettävälle metsästyskoiralle. Ruokinta auttaa merkittävästi pyynnissä, mutta sitä ei tule kuitenkaan harjoittaa kantaa kasvattavassa tarkoituksessa”, toteaa hankkeesta vastaava Metsästäjäliiton kenttämestari Chris Karppinen.

Afrikkalainen sikarutto uhkaa paitsi luonnonmukaista villisikakantaa myös koko siankasvatusta elinkeinona. Yksikin Suomessa havaittu tautitapaus vaarantaisi koko suomalaisen sianlihan viennin. Kyseessä on EU:ssa ja Suomessa lakisääteisesti vastustettava eläintauti, muistutetaan

Metsästäjäliiton hankkeen toisena tavoitteena on varautua ASF:n leviämisen estämiseen, jos tauti varotoimista huolimatta pääsee Suomeen. Tauti leviää suoraan sikojen kesken, mutta myös tavaroiden, sianlihan, sianlihatuotteiden ja sikaa sisältävien sivutuotteiden välityksellä.

”On luotava oirehtivien tai kuolleina löydettyjen villisikojen havainnointi- ja viestintäjärjestelmä. Tietoja näistä eläimistä tarvitaan metsästäjiltä ja muilta luonnossa liikkujilta. Ihmisten tietoisuutta villisikojen levittämien tautien vastustamisesta ja torjunnasta on myös lisättävä”, sanoo kenttämestari Karppinen.

Lue lisää:

Villisikojen määrä on kasvanut – tammikuussa eläimiä oli Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan arviolta noin 3 400 yksilöä

Saksassa löytyi suojavyöhykkeeltä jo toinen afrikkalaiseen sikaruttoon sairastunut villisika – tuottajajärjestöt vaativat lisää metsästystä ja suoja-aitoja sikaloiden turvaamiseksi

Elävänä pyytävä aitaus on villisikojen metsästyksessä keino muiden joukossa – "Suurien saaliiden toivossa aitaustalkoisiin ei kannata ryhtyä"

Lue lisää

Villisika pidetty kurissa

Yli 600 villisiasta on lähetetty Ruokavirastolle näytteet tutkittavaksi afrikkalaisen sikaruton varalta – määrä noussee tuhanteen tänä vuonna

Kauriit ja kettu levittäytyvät laajemmalle, norppa kärsii – ilmastonmuutos ei koettele Suomen riistaeläimiä tasapuolisesti – lämpöstressikin mainitaan

5 000 euroa tuloksellisesta villisikajahdista – Suomen Sikayrittäjät palkitsivat ansioituneita metsästysseuroja